174 research outputs found

  Eri kalkitusaineet ruokohelvellä

  Get PDF
  vKopioita saatavissa tekijältä. Yksikön huom.: PP

  Ruokohelven korjuu vaatii taitoa

  Get PDF
  Ruokohelpi korjataan aikaisin keväällä lumen sulamisen jälkeen kuolleena kuloheinänä. Kasvusto on tällöin yleensä lakoutunut. Lakoutuneen ruokohelpikasvuston korjuu ei ole ongelmatonta, ja korjuutappiot voivatkin nousta huomattavan suuriksi. Pahimmillaan ruokohelven biologisen sadon korjuuhävikit ovat olleet 60 prosenttia. Korjuuseen vaikuttaviin tekijöihin kannattaa siis kiinnittää huomiota.vo

  Olika kalkningsmedel för rörflen

  Get PDF
  vKopioita saatavissa tekijältä. Yksikön huom.: PP

  Ruokohelven viljelyalan laajentuminen edellyttää kotimaista siementuotantoa

  Get PDF
  Ruokohelpi tuottaa ensimmäisenä ja toisena vuotena kohtuullisen siemensadon, mutta kasvuston ikääntyessä siementen tuottokyky heikkenee huomattavasti. Korjuun oikea ajankohta on tärkeä sadon määrän ja laadun varmistamiseksi. Parhaimmillaan siemensadot ovat olleet 200-300 kiloa hehtaarilta.vokKV

  Yksivuotinen raiheinä on parhaimmillaan Keski- ja pohjois-Suomessa

  Get PDF
  Yksivuotisen raiheinän lajikkeet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kehittyneet voimakkaasti. Viljelyssä käytetään kuitenkin yhä yleisesti vanhoja lajikkeita, kuten Barmultraa ja Pollanumia.vo

  Timoteissä on pian valinnanvaraa

  Get PDF
  Timotein lajikevalikoima on lisääntynyt viime vuosina. Rigel on uusin lajikeluetteloon hyväksytty lajike. Myös Niilo, Nuutti, Tuure, Tenho ja Uula ovat uutuuksia. Näiden lajikkeiden siementuotanto on vasta aluillaan, ja vain Tuuren siementä on saatavilla jonkin verran viljelyyn.vo

  Karjan- ja turkiseläinten lannat ruokohelven viljelyssä

  Get PDF
  vKopioita saatavissa tekijöiltä. Yksikön huom.: PP

  Ei mullistuksia yksivuotisessa raiheinässä

  Get PDF
  Yksivuotisen raiheinän lajikkeisiin ei tule kovin suuria muutoksia. Viime vuosikymmenellä lajikkeet uusiutuivat lähes täysin, joten nyt vietetään välivuosia.vo

  Kreaturs- och pälsdjursgödsel i rörflensodling

  Get PDF
  vKopioita saatavissa tekijöiltä. Yksikön huom.: PP

  Ruokohelven korjuutappiot pienemmiksi

  Get PDF
  Ruokohelpi on periaatteessa helppo viljelykasvi: kun kasvuston perustaa kunnolla, satoa tulee kohtuullisella työmäärällä yli kymmenen vuotta. Helven korjuussa ja kuljetusjärjestelyissä on kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Käytännön viljelyssä jopa 50 - 60 %:n korjuutappiot ovat olleet yleisiä. Uusilla niittotavoilla korjuuhävikki on saatu putoamaan 20 %:iin.vokKA
  • ‚Ķ
  corecore