1,286 research outputs found

  Short-term results of the First-in-Man new Non-Complaint Balloon Catheter clinical study

  Get PDF
  Objective: Nowadays, non-compliant (NC) balloon cathetersare used to predilate heavily calcified lesions before stentingto postdilate the implanted stent to optimize its parameters, tofinalize bifurcation treatment in final kissing balloon techniqueas well as to treat restenosis, especially in implanted earlierstents. The aim of this paper was to verify clinical effectivenessand safety profile of the new non-complaint balloon catheter(Balton, Poland).Methods: It was the first-in-man analysis of the use of BaltonNC balloon angioplasty catheter in patients undergoing percutaneouscoronary interventions. There were included consecutivepatients with age Ôëą 18 years old, with coronary artery diseaseundergoing percutaneous coronary interventions in lesionrequiring predilatation or postdilatation and who signed theinformed consent. The local IRB approved the study protocol(No 135/2017). The primary endpoint was to compare balloondiameters obtained in QCA to diameters declared by the producerreached at certain pressures.Results: A total of 21 patients were enrolled. In most casespatients presented with the multivessel disease (61.9%) andlesions of the moderate complexity (type B1 ÔÇö 71.4%, typeB2 ÔÇö 4.8%). Lesions were located most frequently in the leftcircumflex artery (47.6%, n = 10). The device success ratewas 100%. All procedures were performed via the 6F guidingcatheter (100%) and in 95.2% (n = 20/21) the radial accesswas preferred. There were no significant differences betweenQCA and expected balloon diameters when applied the nominalpressure both in predilatation (2.32 ┬▒ 0.31 mm vs. 2.38 ┬▒ 0.43mm, D 2.5%) as well as in postdilatation (2.90┬▒0.38 mm vs.2.96 ┬▒ 0.47 mm, D 2.0%). There were only two dissectioncases (1 type A and 1 type B).Conclusions: The presented data confirm the effectivenessand safety profile of Balton NC balloon catheters. There thedevice success rate was 100%, and there were no severecomplications. In QCA analysis Balton NC balloon cathetersreached assumed diameters and lengths at given pressures.Background: Nowadays, non-complaint balloon catheters are used to predilate heavily calcified lesions before stenting, to postdilate the implanted stent to optimize its parameters, to finalize bifurcation treatment in final kissing balloon technique as well as to treat restenosis, especially in implanted earlier stents. The aim of this paper was to verify clinical effectiveness and safety profile of the new non-complaint balloon catheter (Balton, Poland). Methods: It was a first-in-man analysis of the use of Balton NC balloon angioplasty catheter in patients undergoing percutaneous coronary interventions. There were included consecutive patients with age Ôëą 18 years old, with coronary artery disease undergoing percutaneous coronary interventions in lesion requiring predilatation or postdilatation and who signed the informed consent. The local IRB approved the study protocol (No 135/2017). The primary endpoint was to compare balloon diameters obtained in QCA to diameters declared by the producer reached at certain pressures. Results: A total of 21 patients were enrolled. In most cases patients presented with the multivessel disease (61.9%) and lesions of the moderate complexity (type B1 ÔÇô 71.4%, type B2 ÔÇô 4.8%). Lesions were located most frequently in the left circumflex artery (47.6%, n = 10). The device success rate was 100%. All procedures were performed via the 6F guiding catheter (100%) and in 95.2% (n = 20/21) - the radial access was preferred. There were no significant differences between QCA and expected balloon diameters when applied the nominal pressure both in predilatation (2.32┬▒0.31 mm vs 2.38 ┬▒ 0.43 mm, 2.5%) as well as in postdilatation (2.90┬▒0.38 mm vs 2.96 ┬▒ 0.47 mm, 2.0%). There were only two dissection cases (1 type A and 1 type B). Conclusions: The presented data confirm the effectiveness and safety profile of Balton NC balloon catheters. There the device success rate was 100%, and there were no severe complications. In QCA analysis Balton NC balloon catheters reached assumed diameters and lengths at given pressures

  Redukcja stopnia napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia po zabiegu aterektomii kierunkowej z nast─Öpcz─ů implantacj─ů stentu. Ultrasonograficzna ocena mechanizm├│w powi─Ökszenia ┼Ťwiat┼éa naczynia

  Get PDF
  Wst─Öp: Z wielu prospektywnych, nierandomizowanych bada┼ä wynika, ┼╝e aterektomia kierunkowa przed zabiegiem implantacji stentu (DCA + stent) zmniejsza ryzyko restenozy w stencie. Celem tej pracy jest ocena mechanizm├│w powi─Ökszenia ┼Ťwiat┼éa naczynia po zabiegu implantacji stentu, poprzedzonym aterektomi─ů kierunkow─ů w ocenie ultrasonografii wewn─ůtrzwie┼äcowej (IVUS), a tak┼╝e por├│wnanie tej metody z implantacj─ů stentu poprzedzon─ů predylatacj─ů (BA + stent) i ocena, czy napr─Ö┼╝enie ┼Ťciany naczynia wp┼éywa na proces restenozy. Materia┼é i metody: U 20 pacjent├│w leczonych DCA + stent (Grupa 1) oraz 30 po zabiegu BA + stent wykonano seryjne badanie IVUS. Oceniano ca┼ékowite pole naczynia (EEM), pole ┼Ťwiat┼éa oraz pole blaszki mia┼╝d┼╝ycowej przed zabiegiem i po nim, zar├│wno w obr─Öbie implantowanego stentu, jak i w obu segmentach referencyjnych. Wska┼║nik napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia obliczono jako r├│┼╝nic─Ö mi─Ödzy ca┼ékowitym polem naczynia po zabiegu w stosunku do warto┼Ťci przed zabiegiem. Osiowe przesuni─Öcie blaszki (APS) obliczono jako zmian─Ö obj─Öto┼Ťci blaszki w obu segmentach referencyjnych. W okresie obserwacji (6 miesi─Öcy) odleg┼éej u wszystkich pacjent├│w wykonano kontrolne koronarografie. Wyniki: Przyrost ca┼ékowitego pola naczynia by┼é istotnie mniejszy w Grupie 1 ni┼╝ w Grupie 2 (3,05 &plusmn; 0,8 mm2 vs. 4,28 &plusmn; 1,98 mm2, p < 0,001). Warto┼Ť─ç wska┼║nika napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia by┼é─ů istotnie mniejsza w Grupie 1 ni┼╝ w Grupie 2 (0.28 &plusmn; 0.12 vs. 0.61 &plusmn; 0.29, p < 0,001). Warto┼Ť─ç APS by┼éa istotnie mniejsza w Grupie 1 w por├│wnaniu z Grup─ů 2. U 10% pacjent├│w z Grupy 1 oraz 23,3% z Grupy 2 stwierdzono cechy restenozy w stencie (p = NS pomi─Ödzy grupami). Wnioski: Badanie IVUS pokaza┼éo, ┼╝e usuni─Öcie blaszki mia┼╝d┼╝ycowej za pomoc─ů aterektomii kierunkowej przed implantacj─ů stentu pozwala na zmniejszenie napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia i redukuje przesuni─Öcie osiowe blaszki w kierunku segment├│w referencyjnych. Mechanizm ten wydaje si─Ö istotny w spowolnianiu indukcji procesu restenozy w stencie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 903-912

  Exogenous lipoid pneumonia (oil granulomas of the lung)

  Get PDF
  The authors observed three cases of exogenous lipid pneumonia clinically suspected of lung carcinoma. Histological examination of material after thoracotomy gave the possibility of correct diagnosis. The lesions in lungs were characteristic granulomas around lipid material and with surrounding advanced fibrosis

  Redukcja stopnia napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia po zabiegu aterektomii kierunkowej z nast─Öpcz─ů implantacj─ů stentu. Ultrasonograficzna ocena mechanizm├│w powi─Ökszenia ┼Ťwiat┼éa naczynia

  Get PDF
  Wst─Öp: Z wielu prospektywnych, nierandomizowanych bada┼ä wynika, ┼╝e aterektomia kierunkowa przed zabiegiem implantacji stentu (DCA + stent) zmniejsza ryzyko restenozy w stencie. Celem tej pracy jest ocena mechanizm├│w powi─Ökszenia ┼Ťwiat┼éa naczynia po zabiegu implantacji stentu, poprzedzonym aterektomi─ů kierunkow─ů w ocenie ultrasonografii wewn─ůtrzwie┼äcowej (IVUS), a tak┼╝e por├│wnanie tej metody z implantacj─ů stentu poprzedzon─ů predylatacj─ů (BA + stent) i ocena, czy napr─Ö┼╝enie ┼Ťciany naczynia wp┼éywa na proces restenozy. Materia┼é i metody: U 20 pacjent├│w leczonych DCA + stent (Grupa 1) oraz 30 po zabiegu BA + stent wykonano seryjne badanie IVUS. Oceniano ca┼ékowite pole naczynia (EEM), pole ┼Ťwiat┼éa oraz pole blaszki mia┼╝d┼╝ycowej przed zabiegiem i po nim, zar├│wno w obr─Öbie implantowanego stentu, jak i w obu segmentach referencyjnych. Wska┼║nik napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia obliczono jako r├│┼╝nic─Ö mi─Ödzy ca┼ékowitym polem naczynia po zabiegu w stosunku do warto┼Ťci przed zabiegiem. Osiowe przesuni─Öcie blaszki (APS) obliczono jako zmian─Ö obj─Öto┼Ťci blaszki w obu segmentach referencyjnych. W okresie obserwacji (6 miesi─Öcy) odleg┼éej u wszystkich pacjent├│w wykonano kontrolne koronarografie. Wyniki: Przyrost ca┼ékowitego pola naczynia by┼é istotnie mniejszy w Grupie 1 ni┼╝ w Grupie 2 (3,05 &plusmn; 0,8 mm2 vs. 4,28 &plusmn; 1,98 mm2, p < 0,001). Warto┼Ť─ç wska┼║nika napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia by┼é─ů istotnie mniejsza w Grupie 1 ni┼╝ w Grupie 2 (0.28 &plusmn; 0.12 vs. 0.61 &plusmn; 0.29, p < 0,001). Warto┼Ť─ç APS by┼éa istotnie mniejsza w Grupie 1 w por├│wnaniu z Grup─ů 2. U 10% pacjent├│w z Grupy 1 oraz 23,3% z Grupy 2 stwierdzono cechy restenozy w stencie (p = NS pomi─Ödzy grupami). Wnioski: Badanie IVUS pokaza┼éo, ┼╝e usuni─Öcie blaszki mia┼╝d┼╝ycowej za pomoc─ů aterektomii kierunkowej przed implantacj─ů stentu pozwala na zmniejszenie napr─Ö┼╝enia ┼Ťciany naczynia i redukuje przesuni─Öcie osiowe blaszki w kierunku segment├│w referencyjnych. Mechanizm ten wydaje si─Ö istotny w spowolnianiu indukcji procesu restenozy w stencie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 903-912

  Wp┼éyw mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych na odleg┼éy wynik zabieg├│w angioplastyki wie┼äcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach ga┼é─Özi zst─Öpuj─ůcej przedniej

  Get PDF
  Wst─Öp: Mostek mi─Ö┼Ťniowy to cz─Ö┼Ť─ç t─Ötnicy wie┼äcowej przebiegaj─ůcej pod warstw─ů mi─Ö┼Ťnia sercowego, kt├│re w przewa┼╝aj─ůcej wi─Ökszo┼Ťci obserwujemy w obr─Öbie ga┼é─Özi przedniej zst─Öpuj─ůcej. Celem poni┼╝szej pracy by┼éa ocena wp┼éywu obecno┼Ťci mostka mi─Ö┼Ťniowego na bezpo┼Ťrednie i p├│┼║ne wyniki przezsk├│rnych zabieg├│w rewaskularyzacyjnych w por├│wnaniu z populacj─ů chorych, u kt├│rych nie stwierdza si─Ö mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych. Materia┼é i metody: Do populacji badanej w┼é─ůczono 94 pacjent├│w (┼Ťrednia wieku 54,5 &plusmn; &plusmn; 9,3 roku), u kt├│rych w koronarografii stwierdzono zmian─Ö w proksymalnym segmencie ga┼é─Özi przedniej zst─Öpuj─ůcej. Podzielono ich na dwie grupy &#8212; grup─Ö 1, kt├│r─ů stanowi┼éo 42 chorych z mostkami mi─Ö┼Ťniowymi, oraz grup─Ö 2 z┼éo┼╝on─ů z 50 chorych bez tych mostk├│w. U wszystkich badanych przeprowadzono ilo┼Ťciow─ů analiz─Ö angiograficzn─ů w obr─Öbie zmiany mia┼╝d┼╝ycowej i mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych przed zabiegiem i po nim. Do analizy w┼é─ůczono minimaln─ů ┼Ťrednic─Ö naczynia, wymiar referencyjny (Ref.D) oraz stopie┼ä redukcji ┼Ťwiat┼éa naczynia (%DS). Stopie┼ä zaw─Ö┼╝ania mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych (MBcomp) okre┼Ťlano jako %DS w najw─Ö┼╝szym miejscu podczas fazy skurczowej cyklu serca. W okresie obserwacji odleg┼éej przeprowadzono ocen─Ö kliniczn─ů oraz kontrolne koronarografie pomi─Ödzy 5 a 7 miesi─ůcem. Wyniki: Nie stwierdzono ┼╝adnych r├│┼╝nic w charakterystyce demograficznej, klinicznej i angiograficznej mi─Ödzy badanymi grupami. Wyniki uzyskane z ilo┼Ťciowej analizy angiograficznej by┼éy zbli┼╝one w obu grupach. ┼Üredni stopie┼ä zaw─Ö┼╝ania mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych wzr├│s┼é z 55&plusmn; 21% do 72 &plusmn; 18% (p = NS) po zabiegu. Stwierdzono istotn─ů korelacj─Ö mi─Ödzy MBcomp a minimaln─ů ┼Ťrednic─ů naczynia zanotowanym po zabiegu (r = 0,79; p < 0,01). W okresie obserwacji odleg┼éej nie stwierdzono istotnej r├│┼╝nicy w wyst─Öpowaniu restenozy mi─Ödzy obiema grupami (14,2 vs. 14%; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p = NS), cho─ç w obu badanych grupach stwierdzono istotne r├│┼╝nice w wyst─Öpowaniu nawrotu dolegliwo┼Ťci stenokardialnych i dodatnich wynik├│w test├│w wysi┼ékowych (50% vs. 20; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p < 0,05). Wnioski: Obecno┼Ť─ç mostka mi─Ö┼Ťniowego nie wp┼éywa na wyst─Öpowanie restenozy po zabiegach przezsk├│rnej angioplastyki wie┼äcowej. Elektrokardiograficzny test wysi┼ékowy ma nisk─ů warto┼Ť─ç diagnostyczn─ů w wykrywaniu restenozy w tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 284&#8211;290

  Short and long term follow-up of patients with transient left ventricular apical ballooning

  Get PDF
  Background: Transient left ventricular apical ballooning (TLVAB) was described in Japan as the syndrome characterized by balloon-like left ventricular wall abnormalities without accompanying coronary atherosclerosis. The aim of the study was to evaluate the short and long-term follow-up of our patients with TLVAB. Methods: The population of 1869 patients with the preliminary diagnosis of acute coronary syndrome was screened. We collected data regarding clinical course, physical or emotional trauma, ECG abnormalities, presence of balloon-like left ventricular abnormality. During follow-up, the data on cardiac events (death, recurrence of chest pain, re-hospitalization) were collected. Serial echocardiographic scans were performed to follow the TLVAB regression. Results: Thirty (1.6%) patients (only women, mean age 72 &plusmn; 12 y) showed characteristic left ventricle abnormalities. There was an evidence of significant trauma (40% physical and 60% emotional) in every patient. ECG analysis showed negative T waves in anterior leads in 93% and ST elevation in 7% of the patients. Maximal MB creatine kinase and troponin I levels were 38 &plusmn; 12 U/l and 1.12 &plusmn; 0.75 ng/dl, respectively. The clinical course during hospitalization was benign in 96% and only in one patient (4%) the pulmonary oedema occurred. During follow-up (6-24 months, mean 12 months), there were two cases of chest pain recurrence, but without clinical features of TLVAB (examined by echo or angiography). Mean time for left ventricular abnormalities regression was 3 &plusmn; 1 months. Conclusions: The transient left ventricular apical ballooning is a benign syndrome mimicking acute coronary syndrome with good long term outcome

  Wp┼éyw mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych na odleg┼éy wynik zabieg├│w angioplastyki wie┼äcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach ga┼é─Özi zst─Öpuj─ůcej przedniej

  Get PDF
  Wst─Öp: Mostek mi─Ö┼Ťniowy to cz─Ö┼Ť─ç t─Ötnicy wie┼äcowej przebiegaj─ůcej pod warstw─ů mi─Ö┼Ťnia sercowego, kt├│re w przewa┼╝aj─ůcej wi─Ökszo┼Ťci obserwujemy w obr─Öbie ga┼é─Özi przedniej zst─Öpuj─ůcej. Celem poni┼╝szej pracy by┼éa ocena wp┼éywu obecno┼Ťci mostka mi─Ö┼Ťniowego na bezpo┼Ťrednie i p├│┼║ne wyniki przezsk├│rnych zabieg├│w rewaskularyzacyjnych w por├│wnaniu z populacj─ů chorych, u kt├│rych nie stwierdza si─Ö mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych. Materia┼é i metody: Do populacji badanej w┼é─ůczono 94 pacjent├│w (┼Ťrednia wieku 54,5 &plusmn; &plusmn; 9,3 roku), u kt├│rych w koronarografii stwierdzono zmian─Ö w proksymalnym segmencie ga┼é─Özi przedniej zst─Öpuj─ůcej. Podzielono ich na dwie grupy &#8212; grup─Ö 1, kt├│r─ů stanowi┼éo 42 chorych z mostkami mi─Ö┼Ťniowymi, oraz grup─Ö 2 z┼éo┼╝on─ů z 50 chorych bez tych mostk├│w. U wszystkich badanych przeprowadzono ilo┼Ťciow─ů analiz─Ö angiograficzn─ů w obr─Öbie zmiany mia┼╝d┼╝ycowej i mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych przed zabiegiem i po nim. Do analizy w┼é─ůczono minimaln─ů ┼Ťrednic─Ö naczynia, wymiar referencyjny (Ref.D) oraz stopie┼ä redukcji ┼Ťwiat┼éa naczynia (%DS). Stopie┼ä zaw─Ö┼╝ania mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych (MBcomp) okre┼Ťlano jako %DS w najw─Ö┼╝szym miejscu podczas fazy skurczowej cyklu serca. W okresie obserwacji odleg┼éej przeprowadzono ocen─Ö kliniczn─ů oraz kontrolne koronarografie pomi─Ödzy 5 a 7 miesi─ůcem. Wyniki: Nie stwierdzono ┼╝adnych r├│┼╝nic w charakterystyce demograficznej, klinicznej i angiograficznej mi─Ödzy badanymi grupami. Wyniki uzyskane z ilo┼Ťciowej analizy angiograficznej by┼éy zbli┼╝one w obu grupach. ┼Üredni stopie┼ä zaw─Ö┼╝ania mostk├│w mi─Ö┼Ťniowych wzr├│s┼é z 55&plusmn; 21% do 72 &plusmn; 18% (p = NS) po zabiegu. Stwierdzono istotn─ů korelacj─Ö mi─Ödzy MBcomp a minimaln─ů ┼Ťrednic─ů naczynia zanotowanym po zabiegu (r = 0,79; p < 0,01). W okresie obserwacji odleg┼éej nie stwierdzono istotnej r├│┼╝nicy w wyst─Öpowaniu restenozy mi─Ödzy obiema grupami (14,2 vs. 14%; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p = NS), cho─ç w obu badanych grupach stwierdzono istotne r├│┼╝nice w wyst─Öpowaniu nawrotu dolegliwo┼Ťci stenokardialnych i dodatnich wynik├│w test├│w wysi┼ékowych (50% vs. 20; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p < 0,05). Wnioski: Obecno┼Ť─ç mostka mi─Ö┼Ťniowego nie wp┼éywa na wyst─Öpowanie restenozy po zabiegach przezsk├│rnej angioplastyki wie┼äcowej. Elektrokardiograficzny test wysi┼ékowy ma nisk─ů warto┼Ť─ç diagnostyczn─ů w wykrywaniu restenozy w tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 284&#8211;290
  • ÔÇŽ
  corecore