79 research outputs found

  Zelfs zandkorrels zijn belangrijk voor ons begrip van culturele innovatie tijdens de ijstijd

  Get PDF
  Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 50.000 jaar geleden, vond een ingrijpende technologische revolutie plaats in Afrika. Moderne mensen schakelden over van grote werktuigen naar steeds kleiner gereedschap. Uit nieuw onderzoek in de grot van Umhlatuzana (Zuid-Afrika) blijkt dat zij beide soorten lange tijd naast elkaar gebruikten. NWOVidi 276-60-004Human Origin

  De evolutie van onze lange jeugd

  Get PDF
  Evolutie beïnvloedt niet alleen fysieke aspecten zoals onze schedels met die (voor primaten) belachelijk grote hersenen. Minder zichtbaar, maar even ingrijpend, is de reorganisatie van de ‘dienstregeling’ van ons leven tijdens de afgelopen 7 à 8 miljoen jaar. Wij hebben onder meer een veel langere jeugd dan andere primaten. En die lange jeugd is evolutionair recent ontstaan. Onderzoek bij nu levende jager-verzamelaars suggereert dat de functie van die jeugd is om te leren. NWOVidi 276-60-004Human Origin

  Wiens prehistorie?: Is archeologie eigenlijk wel relevant voor alle Nederlanders

  Get PDF
  Van collega’s hoor ik wel eens dat archeologie zo’n witte discipline is omdat we ‘ons’ verleden opgraven. Dat zou voor mensen wier voorouders recent naar Nederland emigreerden oninteressant zijn. Maar volgens mij gaan dit soort verhalen over de prehistorie niet helemaal op, en laten we belangrijke mogelijkheden liggen om juist onze gezamenlijke oorsprong te bestuderen. Vidi 276-60-004Human Origin

  ‘Het Wilde Westen’: Nederlandse jager-verzamelaars wilden duizenden jaren niet boeren

  Get PDF
  Zo’n 7500 jaar geleden verspreiden groepen boeren zich razendsnel vanuit Hongarije over grote delen van centraal Europa. Zij komen tot in Zuid-Limburg en België en zijn zo de eerste boeren in ons land. Archeologen verwachten vaak dat autochtone jager-verzamelaars de landbouw wel snel van de immigranten over zullen nemen. Maar in nat Nederland leven jager-verzamelaars eeuwenlang door zonder in het boerenbedrijf te stappen. Met collega Luc Amkreutz analyseerde ik de diversiteit van geëxploiteerde dierlijke voedselbronnen van de laatste jager-verzamelaars en de eerste boeren. We zagen dat de jacht in het westen van ons land nog meer dan duizend jaar van groot belang bleef. Vidi 276-60-004Human Origin

  Nederlands erfgoed: bodemvondsten zijn van ons allemaal

  Get PDF
  Archeologie is een fantastische hobby. Akkers afspeuren naar opgeploegde vondsten kan heerlijk Zen zijn. Bovendien levert dit ook veel informatie op over ons verleden. Maar soms verwordt zo’n hobby tot rücksichtlos schatzoeken. Met dure detectors zoeken mensen vooral fanatiek naar metaalvondsten en verhandelen die niet zelden voor grof geld. Woensdag praat de Tweede Kamer over de bescherming van ons erfgoed. Om archeologische vondsten voor Nederland te behouden, is het hoog tijd de regels beter te handhaven en misschien zelfs de Erfgoedwet aan te passen.NWOVidi 276-60-004Human Origin

  Moderne mensen konden honderdduizend jaar lang maar niet aarden buiten Afrika

  Get PDF
  We zijn allemaal Afrikanen. Onze voorouders leefden tot heel kort geleden in Afrika. Evolutionair gezien dan. Archeologen zijn geobsedeerd door de eerste moderne mensen die Afrika verlieten, en in Azië en Europa gaan wonen. Vandaar dat je met enige regelmaat nieuwe informatie over migraties Out of Africa in de krant ziet, blogt Gerrit Dusseldorp.Eind januari 2018 bijvoorbeeld. Toen werd het oudst bekende modern menselijke fossiel buiten Afrika onthuld. Een bovenkaak uit het huidige Israël die ongeveer 180.000 jaar oud is. Dat is 80.000 jaar eerder dan de tot dan toe oudste bekende moderne mensen buiten Afrika. Wat uit de berichtgeving niet altijd duidelijk wordt, is wat dit soort vondsten nu vertelt over de ontwikkeling van onze soort. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de eerste migraties buiten Afrika geen doorslaand succes waren. De eerste groepen Homo sapiens buiten Afrika lijken relatief snel uit te sterven.276-60-004Human Origin

  Faunal Assemblage Structure Suggests a Limited Impact of the Introduction of Domestic Stock on Later Stone Age Subsistence Economies in South Africa

  Get PDF
  Livestock remains appear in the South African archaeological record around 2100 years ago. However, the economic importance of domestic animals in Later Stone Age subsistence is debated. This paper adopts an approach rooted in Optimal Foraging Theory to examine if the introduction of livestock is reflected in changing taxonomic diversity of faunal assemblages. Based on the analysis of a database of 300+ faunal assemblages, it is concluded that the economic importance of livestock during the final Later Stone Age of South Africa was relatively limited.Human Origin

  Geen leeg land: over vergeten steden in het binnenland van Zuid-Afrika

  Get PDF
  Een hardnekkige mythe over de geschiedenis van Zuid-Afrika is dat de kolonisten die zich in het binnenland vestigden, de Voortrekkers, een leeg land aantroffen. Die mythe klopt niet. Zuid-Afrika werd bewoond door gevarieerde samenlevingen. In het binnenland waren boerensamenlevingen met heuse steden gevestigd. Recent zijn die vergeten steden met nieuwe technieken ontdekt.NWOVidi 276-60-004Human Origin

  Veldwerk: opgraven tijdens de Afrikaanse winter

  Get PDF
  Terwijl Nederland onder onmenselijke hitte gebukt ging in juli en augustus, was ik tijdens de plaatselijke winter in Zuid-Afrika voor het tweede opgravingsseizoen in de Umhlatuzana rockshelter in Kwazulu-Natal. Vorig jaar hebben we, na wat angst voor ontsnapte leeuwen, tot ongeveer 1.80 meter diep opgegraven. Dit jaar waren de laatste 80 centimeter aan de beurt, tot aan de rotsen op de bodem van de abri. Vorig jaar groeven we resten op van 200 jaar tot misschien wel 20.000 jaar oud. Dit jaar hoopten we in de diepste lagen stenen werktuigen uit de periode tussen 70.000 en 40.000 jaar geleden aan te treffen. En, dat deden we! Ik dacht nooit dat ik als archeoloog hierover zou klagen, maar… We hebben veel te veel gevonden. Daardoor hebben we de bodem van de abri maar in een van onze drie opgravingsputjes gehaald.NWOVidi 276-60-004Human Origin
  corecore