2 research outputs found

  Medialukutaidon monet määritelmät : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus aikuisten digitaaliseen medialukutaitoon

  Get PDF
  Tarkastelen t√§ss√§ tutkielmassa medialukutaidon m√§√§ritelm√§√§ aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sitteleviss√§ tutkimuksissa. Erimielisyydet medialukutaidon m√§√§ritelm√§st√§ korostuvat selv√§sti aiemmassa tutkimuksessa. M√§√§ritelm√§st√§ ei ole selke√§√§ yhteisymm√§rryst√§, ja se on usein p√§√§llekk√§inen l√§heisten k√§sitteiden, kuten informaatiolukutaidon, kanssa. Aiemman tutkimuksen perusteella medialukutaidon m√§√§ritelm√§ vaatii tarkentamista. Pyrkimyksen√§ni on siis vastata tutkimuskysymykseen: Miten medialukutaito m√§√§ritell√§√§n aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sitteleviss√§ tutkimuksissa? Tarkastelen m√§√§ritelmi√§ juuri aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sitteleviss√§ tutkimuksissa, sill√§ sek√§ aikuiset tutkimuskohteena ett√§ digitaalisuus kontekstina ovat ajankohtaisia ja t√§rkeit√§ teemoja. Aikuisten mediaosaaminen on j√§√§nyt tutkimuksen ja toteutuksen kannalta v√§hemm√§lle huomiolle, kuin lasten ja nuorten mediaosaaminen. Viime vuosina aikuisten medialukutaitoa on kuitenkin tutkittu enemm√§n. Digitaalinen medialukutaito on noussut aina vain etenev√§n digitalisaation my√∂t√§ ajankohtaiseksi aiheeksi. Digitaalinen medialukutaito on merkitt√§v√§√§ esimerkiksi kyberturvallisuuden ja yhteiskunnan digitalisoitumisen kannalta. T√§m√§n tutkielman aineisto koostuu aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sittelevist√§ tutkimusartikkeleista. Ker√§sin aineiston systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, ja analysoin sen aineistol√§ht√∂isell√§ sis√§ll√∂nanalyysill√§. Sain hakuprosessin avulla aineistoksi yhdeks√§n englanninkielist√§ vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2018‚Äď2023. Analyysin tulokset ehdottavat nelj√§√§ osa-aluetta medialukutaidolle: kognitiiviset taidot, k√§yt√§nn√∂n taidot, turvallisuus ja vaikutukset. Kognitiiviset taidot sis√§lt√§v√§t muun muassa mediasis√§lt√∂jen tulkinnan, arvioinnin, analysoinnin ja ymm√§rt√§misen. K√§yt√§nn√∂n taidot taas koostuvat muun muassa mediasis√§lt√∂jen saavuttamisesta, k√§ytt√§misest√§ ja tuottamisesta. Turvallisuus -osa-alue sis√§lt√§√§ esimerkiksi disinformaation tunnistamisen ja vastustamisen. Vaikutusten osa-alue taas koostuu voimaannuttavasta vaikutuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Lis√§ksi aineistosta ilmenee medialukutaidon k√§sitteen m√§√§rittelyyn liittyvi√§ ep√§selvyyksi√§ ja p√§√§llekk√§isyytt√§ l√§heisten k√§sitteiden kanssa. Kaiken kaikkiaan aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sittelevist√§ tutkimuksista nousee nelj√§ ulottuvuutta medialukutaidolle: kognitiiviset taidot, k√§yt√§nn√∂n taidot, turvallisuus ja vaikutukset. Lis√§ksi ep√§selvyydet medialukutaidon m√§√§rittelyss√§ ovat selke√§sti esill√§ aikuisten digitaalista medialukutaitoa k√§sitteleviss√§ tutkimuksissa

  Decreasing trend and changing indications of hysterectomy in Finland

  Get PDF
  Introduction: Hysterectomy has been one of the most common surgical procedures in women in Finland. We studied the population-based trends of hysterectomy and its indications from 1986 to 2017. Material and methods: A retrospective population-based cohort was created from the Care Register for Health Care by identifying women who had a hysterectomy from 1986 to 2017 and calculating the number of women from the Digital and Population Data Services Agency. We estimated the number and incidence of hysterectomy by period and age as well as by indication. We considered the primary diagnosis at the time of surgery as the indication of hysterectomy. Results: The number of hysterectomies increased from 7492 procedures in 1986 to 12¬†404 procedures in 1998, and reduced substantially after that to 5971 procedures in 2017, the turning point being in 1999. The incidence rate of hysterectomy has decreased on average by 2.5% annually from 432.6 per 100¬†000 women in 1998‚Äď2001 to 224.5 per 100¬†000 women in 2014‚Äď2017. The median age at the time of hysterectomy has increased from 51¬†years in 1998‚Äď2001 to 55¬†years in 2014‚Äď2017. The cumulative burden of hysterectomy by age of 60¬†years has nearly halved from the first 4-year period (23%) to the last (12%). After 2010, the most common indication has been genital prolapse and incontinence, whereas earlier it was uterine fibroids. Conclusions: The number and incidence of hysterectomies have fluctuated during the observation period 1986‚Äď2017 and decreased considerably during the past 17¬†years in Finland. This is probably a result of the availability of hormonal and other conservative treatment options for bleeding disorders and uterine fibroids. As hysterectomy practically removes the risk for endometrial cancer, the change in hysterectomy incidence over time emphasizes the importance of correcting endometrial cancer incidence according to hysterectomy incidence.publishedVersionPeer reviewe
  corecore