148 research outputs found

  Jacopo Robusti lakabńĪ il tintoretto (1518-1594) - T√ľrk ve HristiyanlarńĪn savaŇüńĪ, kńĪsmńĪ

  Get PDF
  Taha Toros ArŇüivi, Dosya No: 60-DenizyollarńĪUnutma ńįstanbul projesi ńįstanbul KalkńĪnma AjansńĪ'nńĪn 2016 yńĪlńĪ "Yenilik√ßi ve YaratńĪcńĪ ńįstanbul Mali Destek ProgramńĪ" kapsamńĪnda desteklenmiŇütir. Proje No: TR10/16/YNY/010

  The Flight into Egypt

  Get PDF
  Selections from La Salle College Art Gallery, December 10 1987 - January 22 1988https://digitalcommons.lasalle.edu/exhibition_catalogues/1050/thumbnail.jp

  "Bildsprung" und Duktus = "Beeldsprong" and style

  Get PDF

  PET PRIMJERA OBREZANJA ISUSA KRISTA IZ HRVATSKE SAKRALNE BA҆TINE

  Get PDF
  Male circumcision has been perceived differently in different cultures. In modern times, if it is a non-medical indication, circumcision becomes the starting point of many ethical and other discussions. Its rootedness in Christianity is fixed, among other things, in sacral art and iconography. This article presents five sacral images of the Circumcision of Christ from the holdings of the Croatian sacral heritage with the aim of noticing their iconographic and sacral-medical values. In this article, it is presented the results of field research related to the identification and medical-iconographic presentation of the motive for the circumcision of Jesus Christ in the area of the northern and central Adriatic coast. Five such paintings have been recorded and will be described and compared with similar works by European masters. These are the works of Venetian and Central European provenance and were created between the 16th and 18th centuries. The basic traditional Jewish iconography is visible in all the paintings but modified according to current religious standards. These depictions from the area of Croatia contextualizing and filling in the gaps in verbal records on this topic in our region fit Croatia into an undoubted component of the European Judeo-Christian heritage and when it comes to rare iconographic depictions.Obrezivanje muŇ°karaca u razlińćitim je kulturama razlińćito percipirano. U suvremenosti, ako je rijeńć o nemedicinskoj indikaciji, cirkumcizija postaje polaziŇ°tem mnogih etińćkih i drugih rasprava. Njezina ukorijenjenost u krŇ°ńáanstvu fiksirana je, izmeńĎu ostalog, i u sakralnoj um-jetnosti i ikonografiji. U ovom radu prikazano je pet sakralnih slika Obrezanje Krista iz fundusa hrvatske sakralne baŇ°tine s ciljem uońćavanja njihovih ikonografskih i sakralno-me-dicinskih vrijednosti. Djela su venecijanske i srednjoeuropske provenijencije, a nastala su u razdoblju od 16. do 18. stoljeńáa. Na svim je slikama vidljiva i osnovna tradicionalna Ňĺidovska ikonografija, ali modificirana prema aktualnim vjerskim standardima. Sakralni prikazi ove tematike upotpunjuju praznine u verbalnim zapisima o ovoj tematici i njezinim simbolińćkim i drugim znańćenjima na hrvatskim prostorima

  El manierismo y sus manieras

  Get PDF

  Susanna vaimon ja naisen kuvana 1500-luvun Venetsiassa - siveellisyyden ihanteita ja uhkia Tintoretton Susanna-maalauksissa

  Get PDF
  T√§ss√§ tutkielmassa selvit√§n Jacopo Tintoretton Susanna-aiheisten maalausten ilment√§m√§√§ kuvaa naisesta ja vaimosta ja heihin liitettyj√§ siveellisyyden ihanteita ja uhkia venetsialaisessa 1500-luvun kontekstissa. Maalausten aihe liittyy Vanhan Testamentin apokryfikirjan kertomukseen kauniista ja siveellisest√§ Susannasta, joka joutui vanhojen miesten ahdistelemaksi miehens√§ puutarhassa. Aiheesta on tehty historian saatossa useiden eri tekij√∂iden toimesta monia maalauksia. Tarkasteluni kohteena on nelj√§ maa-lausta, jotka Tintoretto on tehnyt 1550‚ÄĒ1575 v√§lisen√§ aikana. Apokryfikirjan kertomuksen lis√§ksi olen k√§ytt√§nyt aikalaiskirjallisuutta, kuten Castiglionen Hovimies-teosta ja Leon Battista Albertin teosta Maalaustaiteesta. N√§en maalaukset osana aikakauden visuaalista kulttuuria ja niiden avulla pyrittiin ilment√§m√§√§n ja kertomaan katsojalle, l√§hinn√§ naiselle ja vaimolle, siveellisen ja hyveellisen el√§m√§n merkityksi√§. Toisaalta teokset on n√§ht√§v√§ my√∂s viihteellisen√§ ja osin eroottisina maalauksina. Osaltaan eroottisuuteen vaikuttaa teosten alastoman naisen kuvaus. Alastomuus on my√∂s tulkittavissa ilmaukseksi puhtaasta synnitt√∂m√§st√§ hyveen kuvauksesta. Alastomuus on kuin sielu ja kristillinen usko, jotka ovat kaiken paljastavana ja puhtaina Jumalan edess√§. Teosten tilaajat ja tilausten tarkoitus eiv√§t ole tiedossa, joten tulkitsen niiden olleen my√∂s osana avioliiton solmimista, avioliittoteoksina. Teoksissa esiintyy miehi√§ ja naisia, joten sukupuolella on merkityksens√§ maalausten sanomassa. Teokset olivat tulkintani mukaan tarkoitettu naisille esimerkiksi ja opastukseksi, joten ne ovat sukupuolittuneet aiheensa perusteella. Susanna yhdistyy my√∂s Venetsian kaupunkivaltioon kuvaten sen sek√§ siveellist√§ ett√§ siveet√∂nt√§ puolta. Teokset loivat ja muokkasivat osaltaan naisille, kuten my√∂s miehille, tarkoitettuja k√§yt√∂smalleja. Metodologisena l√§ht√∂kohtana olen k√§ytt√§nyt maalausten tulkitsemista suhteutettuna kertomuksessa ilmeneviin teemoihin. Kertomus on toiminut taustana maalausten tulkin-nalle. Taustalla on ollut my√∂s aikalaiskirjallisuutta. Tutkimuksen kannalta on t√§rke√§√§ kysy√§, miten maalaukset ilment√§v√§t vaimoon ja naiseen liitettyj√§ siveellisyyden ihanteita ja uhkia? Kysymyksi√§ tarkastellaan maalausten ja kertomuksen pohjalta jakaen ne maalauksen tarkoituksen ja k√§yt√∂n, avioliiton ja aviovaimon hyveen ja siveellisen nai-sen ihanteiden ja uhkien tarkasteluun. Tarkastelun tuloksena luodaan kulttuurihistoriallinen n√§k√∂kulma venetsialaiseen 1500-luvun ylh√§is√∂naisen el√§m√§√§n ja h√§nen siveellisyytens√§ m√§√§rittelyyn. Maalaukset kulttuurisina tuotteina mahdollistavat kulttuurihistoriallisen l√§hestymistavan. Tutkielmassa yhdistell√§√§n kulttuurihistoria, kuvantutkimusta, kerronnallisuudentutkimusta ja sukupuolentutkimusta siveellisyyden merkityksen selvitt√§miseksi 1500-luvun venetsialaisessa kulttuurissa.Siirretty Doriast

  Der Doge vor dem Altar ‚Äď: Gottesdienste als Thema politischer Visualisierung in der zweiten H√§lfte des 16. Jahrhunderts in Venedig

  Get PDF
  The visual representation of rulers kneeling in front of an altar can reveal how and to which extent the combination of religion and politics is part of each individual political culture. In Venice, a special type of representing the doge participating in a religious service was generated in the second half of the 16th century. At first one might argue that this demonstrates how the combination of religious and political rights was visualized by using specifically post-tridentine catholic symbols. However, a detailed analysis shows the priority of the ducal dignity over confessional symbols
  • ‚Ķ
  corecore