research
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=62489

PUBLIC OPINION ON MIGRANTS AND REFUGEES IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Abstract

V diplomskem delu je predstavljeno soočanje Republike Slovenije z različnimi migracijskimi tokovi od njene osamosvojitve do danes. Opravili smo analizo raziskav javnega mnenja o migrantih in begunci od leta 1991 do 2016. Podrobneje smo primerjali javno mnenje o migrantih in beguncih v 90. letih, ki so prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, z javnim mnenjem o migrantih in beguncih danes, ki prihajajo iz neevropskih držav. Prav tako smo na podlagi zbranih podatkov ugotavljali, ali na odnos do migrantov in beguncev vplivajo različni dejavniki kot so spol, izobrazba in politična usmerjenost. Rezultati analize javnega mnenja kažejo na to, da se javno mnenje v 90. letih o migrantih in beguncih, ki so prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, v primerjavi z javnim mnenjem do migrantov in beguncev danes, ki prihajajo iz neevropskih držav, ni občutno spremenilo. Pričakovano rezultati kažejo na to, da so ženske, visoko izobražene osebe ter podporniki levo usmerjenih političnih strank bolj naklonjeni migrantom in beguncem kot moški, osebe s poklicno izobrazbo ter podporniki desno usmerjenih političnih strank.This thesis presents the confrontation of the Republic of Slovenia with different migration flows from its independence until today. We performed analyses of the research of public opinion on migrants and refugees from 1991 to 2016 and compared the public opinion on migrants and refugees who migrated from the countries of the former Yugoslavia in the nineties with the public opinion on migrants and refugees who are migrating from non-European countries today. Based on the collected data we also examined if different factors such as gender, education, and political orientation affect the attitude towards migrants and refugees. The results of the analyses of public opinion show that the public opinion on migrants and refugees who migrated from countries of the former Yugoslavia in the nineties compared with the public opinion on migrants and refugees who are migrating from non-European countries today has not changed significantly. As expected, the results are showing that women, well educated people, and the supporters of leftist parties are more inclined to migrants and refugees than men, less educated people, and the supporters of right-wing parties

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=62489Last time updated on 2/8/2017View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.