Контроль геометричних параметрів бурильних колон

Abstract

У статті розглянуто вплив неспіввісності зварних елементів бурильних труб з приварними з'єднувальними кінцями (ТБПВ) на циклічну довговічність їх роботи у свердловині. У результаті перевірки виявлено недоліки існуючих засобів контролю песпіввісності при виробництві нових труб на металургійних заводах; створено в ІФДТУНГ удосконалений прилад контролю песпіввісності осі замка та осі тіла труби, який дає змогу визначати відокремлені значення кута песпіввісності та радіального зміщення осей; описані конструкція та принцип роботи приладу; проведена дослідно-промислова перевірка нових бурильних труб, внаслідок якої виявлено, що значна їх кількість мас неспіввісність більшу, ніж допустимі значення, які передбачені технічними умовами виготовлення; розроблена методика використання бракованих труб у конкретних умовах свердловин

Similar works

Full text

thumbnail-image

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

redirect
Last time updated on 19/12/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.