Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

The cultivation of L. edodes using seasonal waste

Abstract

Šitakē jeb Lentinula edodes ir augstvērtīga ēdamā sēne. Sēni izmanoto medicīnā, pētniecībā un kulinārijā tās anti-kancerogēno, holesterīna līmeni mazinošo un imunitāti stimulējošo īpašību dēļ (Kang 2013). Katru gadu Latvijā uzkrājas liels daudzums dabas sezonālo atkritumu. Šie resursi paliek neizmantoti, lai gan visiem ir brīvi pieejami. Jānoskaidro, vai tos ir iespējams izmantot laba sējmateriāla veidošanai, šitakē sēņu audzēšanai. Laba sējmateriāla izmantošana nodrošina labu sēņu,augļķermeņu, ražu(Matjuškova un Raipulis 1999). Darba mērķis bija izpētīt kā dažādu dabas sezonālo atkritumu piedevu pievienošana sintētikajai barotnei un skaidu-kliju substrātam ietekmē L.edodes micēlija augšanu. Eksperimentāli pārbaudīta 2,5% brūnaļģu piedevas un 2,5% kļavu lapu piedevas ietekme uz sintētiskajā barotnē augošiem L.edodes celmiem; pārbaudīta 2,5% kļavu lapu piedevas ietekme uz skaidu-kliju substrātā augošiem L.edodes celmiem. Noskaidrots, vai brūnaļģu ekstrakta koncentrācijas palielināšanai ir pozitīva ietekme uz micēlija augšanu. Rezultāti ļauj secināt, ka 2,5% brūnaļģu piedevas un 2,5% kļavu lapu piedevas pozitīvi ietekmē L.edodes micēlija augšanu sintētiskajā barotnē un skaidu-kliju substrātā; brūnaļģu ekstrakta koncentrācijas palielināšanai ir pozitīva ietekme uz micēlija augšanu. Barotnēs un substrātā ar dabas sezonālo atkritumu piedevu micēlijs auga vidēji par 20% ātrāk, nekā kontroles barotnēs un kontroles substrātā bez tās. Lai gan kļavu lapu piedeva labāk par brūnaļģu piedevu veicināja micēlija augšanu, novērotā starpība bija nenozīmīga. Darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā no 2015. gada oktobrim līdz 2016. gada jūnijam, Dr. biol., prof. Nataļjas Matjuškovas vadībā.Shiitake (Lentinula edodes) are worldwide well-known edible mushrooms. They are widely used in traditional medicine, research and cooking due to their anti-carcinogenic, cholesterol-lowering effect and immunity-stimulating properties. (Kang 2013). Each year, large quantities of natural seasonal waste accumulate in Latvia. Largely, these resources remain unused, even though they are freely available. Thus, it is of importance to investigate whether particular types of seasonal waste could be successfully incorporated in the medium used to grow Shiitake mushrooms nowadays to improve their growth rates. It has been previously demonstrated that the composition of the substrates used for Shiitake cultivation affect the yield (Matjuškova and Raipulis 1999). The aim of this study was to determine how the addition of natural seasonal waste to a synthetic or sawdust-bran substrate affects the mycelial growth of L.edodes. To test this, various L.edodes strains were grown on the synthetic substrate enriched with either 2.5% supplement of brown algae or 2.5% additive of maple leaves; similarly, L.edodes grown in the woodchip-wheat bran substrate were supplemented with 2.5% additive of maple leaves. Additionally, the effect of the concentration of the extract of brown algae added to the substrate was investigated to see if this has a positive effect on the mycelial growth. The results suggest that the addition of both brown algae and maple leaves to the synthetic or sawdust-bran substrates has a positive effect on the mycelial growth of the L. edodes. Moreover, the use of a higher concentration of the extract of brown algae yields larger mycelium. It was demonstrated that in the substrates with added supplements mycelium grew on average 20% faster than in the controls. Although the additive of maple leaves promoted mycelial growth better than that of brown algae, the observed differences were insignificant. This Bachelor Project was carried out at the Department of Microbiology and Biotechnology, University of Latvia, from October 2015 to June 2016, supervised by Dr. Biol., prof. Natalia Matjuškova

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.