research
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=30132

Vpliv interpersonalnih kompetenc policistov na zadovoljstvo uporabnikov policijskih storitev s prvimi ukrepi policije

Abstract

V teoretičnem delu prispevka avtorja govorita o policijskem delu v skupnosti, uspešnosti policijskih organizacij, zadovoljstvu uporabnikov policijskih storitev in interpersonalnih kompetencah. Poudarjata pomen raziskovanja zadovoljstva klicateljev na interventno številko policije 113, ki sodijo med najštevilčnejše uporabnike prvih policijskih storitev. V empiričnem delu naloge proučujeta zadovoljstvo uporabnikov policijski storitev s prvimi ukrepi policije. Pri tem ugotavljata, kateri so tisti segmenti izvajanja prvih ukrepov policije, od sprejema klica državljana na interventni številki policije 113, do zaključka izvedbe policijske intervencije, ki v največji meri vplivajo na stopnjo njihovega zadovoljstva. Empirični del naloge temelji na raziskavi, ki sta jo avtorja opravila na vzorcu 373 klicateljev na interventno številko policije 113 na Operativno komunikacijskem centru Policijske uprave Slovenj Gradec, ki so bili kot klicatelji tudi neposredno udeleženi v različnih interventnih dogodkih. Z uporabo multivariatnih statističnih metod sta ugotovila, da na splošno zadovoljstvo uporabnikov policijskih storitev s prvimi ukrepi policije, v največji meri vplivajo interpersonalne kompetence policistov, ki obravnavajo interventne dogodke (51,4%) in interpersonalne kompetence policistov, ki na interventni številki policije 113 sprejmejo nujne klice občanov (22,2%)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=30132Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.