Методичні рекомендації до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Автоматизований електропривод» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка).

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

redirect
Last time updated on 02/06/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.