Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Інженерні споруди» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво)

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

redirect
Last time updated on 02/06/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.