МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 191 Архітектура та містобудування

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

redirect
Last time updated on 02/06/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.