Method for selecting capacitor of shared DC-link of power converter for multi-motor electric vehicles

Abstract

Automobilska industrija suočava se sa značajnim izazovom u prijelazu na električna vozila. Dok elektrifikacija globalno napreduje, i dalje postoje brojne nesigurnosti koje zahtijevaju daljnja istraživanja. Trenutačno većina električnih vozila koristi jedan električni motor kojeg pokreće jedan izmjenjivač. Ovaj rad istražuje prednosti korištenja dvostrukog izmjenjivača s dijeljenim kondenzatorom istosmjernog međukruga koji napaja više električnih motora. Takva konfiguracija nudi prednosti poput smanjene mase i volumena sustava. Provedene su simulacije strujno-naponskog naprezanja dijeljenog kondenzatora za različite modulacijske algoritme. Na temelju simulacija odabran je kondenzator koji će ispuniti zadane zahtjeve. Napravljena su eksperimentalna mjerenja kojima su potvrđeni ishodi simulacije i pokazan odnos između modulacijskih algoritama i valovitosti napona DC međukruga.The automotive industry faces a significant challenge in transitioning to electric vehicles (EVs). While electrification is progressing globally with ongoing advancements, numerous uncertainties persist, necessitating further exploration. Presently, most EVs employ a single electric motor driven by a single inverter. This paper explores the benefits of employing a shared capacitor DC link converter with a dual inverter and multiple electric motors. Such a configuration offers advantages such as reduced system mass and volume. Through simulation, various modulation algorithms were evaluated, ultimately selecting a capacitor to fulfill operational requirements. Experimental measurements were conducted to validate simulation outcomes and show the relationship between modulation algorithms and the voltage ripple of the DC intermediate circuit

Similar works

Full text

thumbnail-image

FER Repository

redirect
Last time updated on 19/05/2024

This paper was published in FER Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.