Особливості формування позитивного іміджу та репутації керівника

Abstract

Необхідність розуміння та вміння створювати імідж стає все більш актуальною проблемою для керівників вітчизняних організацій. Таким чином, питання підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі іміджостворювальної діяльності, які б оволоділи методикою формування іміджу та репутації, прийомами та методами психологічного впливу і переконання людей набирає особливої актуальності

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

redirect
Last time updated on 15/05/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.