Desfer el litoral : la regeneració de l’ecosistema del delta de la Tordera permetent una habitabilitat mínima estacional

Abstract

El Delta de la Tordera presenta desafiaments derivats de la construcció en terrenys que formen part del sistema litoral. Durant les últimes dècades, la plana deltaica ha experimentat processos erosius que amenacen aquestes construccions enfront d'episodis puntuals extrems, però que no deixen de ser naturals. El projecte rau en la recuperació del paisatge originari del territori, deixant rastre dels canvis què ha patit i prenent l'oportunitat de repensar l'habitabilitat turística estacional existent. Es recupera el paisatge litoral a través d'intervencions basades en la natura, es connecta la punta de la Tordera amb Malgrat de Mar i es projecta un nou model de càmping estacional i més descarbonitzat que se centra en la lectura i comprensió de l'entorn.The Tordera Delta presents challenges arising from the construction on land that belongs to the coastal system. Over the last few decades, the deltaic plain has undergone erosive processes that threaten these constructions, which face occasional extreme episodes that are, nonetheless, natural. The project aims to recover the original territorial landscape, leaving traces of the changes it has undergone and embracing the opportunity to rethink the existing seasonal touristic habitability. The landscape is recovered through interventions based on nature, the Tordera coastal point becomes connected to Malgrat de Mar and a new model of seasonal and decarbonised camping is envisioned, focused on the reading and understanding of the local milieu

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 10/02/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.