Humor och feministisk aktivism i litteratur och andra medier: Bianca Kronlöf och Liv Strömquist

Abstract

Bianca Kronlöf recently debuted as a writer with a manifesto against men's violence. Even though this work figures as a contribution to societal debate, it clearly exhibits traces of Kronlöf's feminist humor. Liv Strömquist is known for her feminist satires in form of graphic novels, in which she associates humor and biting feminist criticism with historical, philosophical and sociological theories. In my text, I examine the specifically feminist in their humor and how they utilize it to promote their (feminist) goals. Furthermore, I will answer the question of whether humor is an adequate means for feminist activism. While recent studies in feminist theory are acknowledging the importance of feminist humor in jokes, stand-up and literary works, there have not been many studies on graphic novels yet. By paying special attention to such lesser researched media, as well as the combination of different media by the activists, I will show how these cultural practices are a rich medium for ambiguous articulations of humor as multi-leveled cultural expression and an excellent vehicle for feminist ideas.Bianca Kronlöf debuterade nyligen som författare med ett feministiskt manifest mot mäns våld. Även om hennes verk är ett bidrag till samhällsdebatten, visar det tydligt fram drag av Kronlöfs humor. Liv Strömquist är känd för sin feministiska satir i form av grafiska romaner, i vilka hon sammanställer humor och bitande feministisk kritik med historiska, filosofiska och sociologiska teorier. I min artikel undersöker jag det specifikt feministiska i deras humor och hur de använder sig av den för att främja sina (feministiska) mål. Jag kommer även att besvara frågan om humor är ett adekvat verktyg för feministisk aktivism. Medan nya studier i feministisk teori uppmärksammar vikten av feministisk humor i skämt, stand-up och i litterära verk, finns det ännu inte många studier av grafiska romaner. Genom att särskilt fokusera på sådana mindre utforskade medier och aktivisters kombination av olika medier, kommer jag att visa hur dessa kulturella praktiker är särskilt lämpliga för mångtydiga artikulationer och mångbottnade uttryck av feministiska idéer.Bianca Kronlöf debuterade nyligen som författare med ett feministiskt manifest mot mäns våld. Även om hennes verk är ett bidrag till samhällsdebatten, visar det tydligt fram drag av Kronlöfs humor. Liv Strömquist är känd för sin feministiska satir i form av grafiska romaner, i vilka hon sammanställer humor och bitande feministisk kritik med historiska, filosofiska och sociologiska teorier. I min artikel undersöker jag det specifikt feministiska i deras humor och hur de använder sig av den för att främja sina (feministiska) mål. Jag kommer även att besvara frågan om humor är ett adekvat verktyg för feministisk aktivism. Medan nya studier i feministisk teori uppmärksammar vikten av feministisk humor i skämt, stand-up och i litterära verk, finns det ännu inte många studier av grafiska romaner. Genom att särskilt fokusera på sådana mindre utforskade medier och aktivisters kombination av olika medier, kommer jag att visa hur dessa kulturella praktiker är särskilt lämpliga för mångtydiga artikulationer och mångbottnade uttryck av feministiska idéer

Similar works

This paper was published in Septentrio Academic Publishing.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.