Promocijas darbs

Abstract

Elektroniskā versija nesatur pielikumusŠajā darbā veikta agrīnā pēcasimptotiskā milžu zara zvaigžņu spektroskopija ar mērķi novērot evolūcijas un dinamisko procesu norises liecības, pētot gan ilga, gan īsa laika posma izmaiņas to augstas izšķirtspējas optiskajos spektros. Ir precizēts zvaigznes HD 161796 evolūcijas ātrums un masa. Apstiprināts, ka, šai zvaigznei pulsējot, tās izmērs ir vismazākais, kad fotosfēra ir viskarstākā. Atrastas liecības pašreizējai, mainīgai vielas aizplūšanai no zvaigznes, triecienviļņiem atmosfērā un senāk notikušai akrēcijai. Zvaigznes IRAS 22272+5435 spektrā konstatētas ievērojamas spektrāllīniju izmaiņas dažu dienu laikā, kas skaidrojamas ar dinamiskajiem procesiem fotosfēras tuvumā, kā piemēram, triecienviļņiem un lielmēroga konvekciju. Norādes uz tādu pašu dinamisko procesu klātbūtni redzamas arī novērotajos zvaigznes IRAS Z02229+6208 spektros.This work utilizes high-resolution spectroscopy of early post-asymptotic giant branch stars with the goal of searching for evidence of evolutionary and dynamic processes by analysing both long- and short-term variability in their optical spectra. The evolutionary rate and the mass of the star HD 161796 are constrained. It is confirmed that during pulsation the photosphere is the hottest when the star is smallest in size. Evidence for shock waves in the atmosphere, present-day outflow, and past accretion is found. Significant variations occurring within a few days are detected in the spectrum of the star IRAS 22272+5435, which indicate presence of dynamic processes near the photosphere, such as shock waves and large-scale convection. Also, the observed spectra of the star IRAS Z02229+6208 suggest the same dynamic processes

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 25/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.