Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

The examination of the relationship between psychophysiological stress, anxiety, and sportive success in elite athletes

Abstract

Tez No: 818059Bu çalışmanın temel amacı; elit kadın atletlerde farklı kros yarışları esnasındaki psikofizyolojik stres ve kaygı durumu ile sportif başarı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi büyükler kategorisinde yarışan 12 kadın atlet (yaş ort. 20,50±1,57 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Farklı zorluk ve önem düzeyine sahip iki yarışma etabı (I. kademe ve final) süresince, sporcuların psikofizyolojik durumları tükürük kortizol (tKor) ve alfa amilaz (tAA) ile belirlenmiştir. Kaygı durumu için ise Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-I) kullanılmıştır. Yarış öncesi gün ve yarış günü kortizol ve alfa amilaz uyanma yanıtları (KUY, AAUY sırasıyla) hesaplanmıştır. Sporcuların yarışma performansları için resmi yarış süreleri dikkate alınmıştır. Çalışma hipotezlerine göre; Pearson korelasyon ve bağımlı örneklem t test analizleri kullanılmıştır. I. kademe etabı, kros yarışı öncesi gün AAUY ile yarış performansı arasında ilişki olduğu görülürken (p0,05). Final etabı, yarış günü AAUY ile yarış performansı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir (p0,05). I. kademe ve final etabı karşılaştırmasına göre; yarış öncesi gün için AAUY, yarışı gününde ise KUY ve tKor (yarış öncesi) düzeylerinde farklılık olduğu ortaya koyulmuştur (p0.05). Competition day AAAR correlated with competition performance in the final round. Post-race sCor and sAA responses were greater than pre-race in round I (p0.05). Pre-competition day AAAR, competition day CAR, and pre-race sCor in the final round were greater compared to round I. The results indicated that lower AAAR appears to be a biomarker for competition performance in female cross-country athletes. The cross-country race has also been found to be a psychophysiological stressor. Further research using saliva analysis as a non-invasive tool is still needed for larger samples for more comprehensive data

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace@KMU

redirect
Last time updated on 03/12/2023

This paper was published in DSpace@KMU.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.