Моделювання економіки

Abstract

В посібнику розглядаються такі сучасні економічні моделі, як моделі поведінки споживачів, моделі поведінки виробників, моделі спільної поведінки споживачів та виробників, модель рекламної кампанії, павутиноподібна модель, модель Леонтьєва, тощо. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо використання електронних таблиць Excel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

Similar works

This paper was published in eLibrary National Mining University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.