Нейронні сітки та їх застосування

Abstract

В посібнику розглядаються практичні питання стосовно використання програмного комплексу Statistica щодо побудови регресійних моделей, прогнозування часових рядів кластеризації об’єктів та їх класифікації. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини»

Similar works

This paper was published in eLibrary National Mining University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.