Економетрика

Abstract

В посібнику подано приклад і наведено порядок підготовки даних, їх аналізу на достовірність та достатність, перед розрахунком коефіцієнтів лінійних та квазілінійних моделей. Наведено поняття похибки прогнозування та моделювання, статистичної достовірності коефіцієнтів моделей. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо структури даних. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка»

Similar works

This paper was published in eLibrary National Mining University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.