Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

"There is (almost) 0 knowledge about CLIL" - CLIL på andre sprog end engelsk

Abstract

Journal home page at https://sproglaererforeningen.dk/.Content and Language Integrated Learning (CLIL) findes kun i meget begrænset omfang på andre sprog end engelsk. Der arbejdes sjældent med overgange mellem uddannelsesniveauer, og CLIL forbindes næsten aldrig med en flersprogethedsdidaktik. Sådan kan man lidt groft sammenfatte resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret i foråret 2021 af eksperter fra 29 lande

Similar works

This paper was published in Munin - Open Research Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.