Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Ezinge, Van Giffenstraat; Garnwerd, De Blecourtstraat; Grootegast, Hazelaarstraat en Industrieweg (Gemeente Westerkwartier, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Abstract

Wij adviseren een archeologisch booronderzoek te laten uitvoeren op de delen waar een regenwaterafvoer of verbreding van watergangen gepland is en een dubbelbestemming waarde archeologie geldt. Het doel van dat onderzoek is om te bepalen wat de opbouw en gaafheid van de bodem zijn, waarmee de kans op de aanwezigheid van archeologische resten kan worden ingeschat. Concreet adviseren wij elf boringen in Ezinge, zeven boringen in Garnwerd en vijftien boringen in Grootegast. Voor de delen van het plangebied waar de bestaande riolering wordt vervangen maar geen extra graafwerk nodig is voor aanleg van een regenwaterriool, adviseren wij geen archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Wel attenderen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Westerkwartier

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

redirect
Last time updated on 29/06/2022

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.