Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Opracowanie nowej polskiej metody analizy przepustowości odcinków autostrad i dróg ekspresowych

Abstract

The paper presents development of the new Polish method for performing capacity analysis of basic segments of dual carriageway roads (motorways and expressways). The method is based on field traffic surveys conducted at 30 motorway and expressway sites (class A and S roads) in Poland. Traffic flows, composition and travel times were observed in 15-min intervals at each site using ANPR filming method. These data were used to calibrate a family of traffic speed-flow relationships for different roads, based on Van Aerde model. Free flow speed of traffic and road class are the basic parameters defining the speed-flow relationship and the value of capacity per lane in pcu/h. Traffic density was adopted as the measure of effectiveness for defining the level of service. The paper describes derivation of formulae for estimation of free flow speed for different types of roads as well as determination of equivalent factors for converting vehicles to passenger car units. The method allows us to determine capacity and the level of service based on existing or forecasted traffic flow.Referat przedstawia badania, które doprowadziły do powstania nowej polskiej metody analizy przepustowości odcinków międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych. Metoda została opracowana w ramach projektu badawczego RID-I-50 pt. „Nowoczesne metody obliczanie przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu”. Celem projektu była nowelizacja polskiej metody oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla dróg o ruchu nieprzerywanym. Projekt był współfinansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum trzech uczelni: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Opisana w artykule część projektu dotyczy dróg o klasie funkcjonalnej A (autostrady) i S (drogi ekspresowe). Obie klasy to drogi dwujezdniowe o ograniczonym dostępie. Metoda powstała na podstawie badań terenowych na 30 odcinkach tych dróg. Podczas pomiarów ruch był filmowany na obu końcach odcinka pomiarowego a przy pomocy metody automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych ANPR określano czas przejazdu odcinka przez poszczególne pojazdy. Dla każdego interwału 15-minutowego określano natężenie i strukturę ruchu oraz średnią prędkość

Similar works

Full text

thumbnail-image

Biblioteka Nauki - repozytorium artykułów

redirect
Last time updated on 20/05/2022

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.