Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Diseño de las instalaciones de un hotel rural sostenible

Abstract

L’objectiu del present projecte es definir, projectar i justificar les instal·lacions d’un Hotel rural de nova construcció. S’establiran els criteris i requisits per dur a terme el disseny i dimensionat de les instal·lacions de Climatització, aigua calenta sanitària mitjançant energia solar tèrmica, instal·lació elèctrica interior i instal·lació d’enllaç, instal·lació de protecció contra incendis i instal·lació del sistema d’enllumenat d’acord amb la normativa vigent que afecta a aquesta tipologia d’instal·lacions. S’inclouran els apartats de càlculs justificatius, plànols i esquemes unifilars per tal de justificar les solucions projectades. Anàlogament, s’inclourà un pressupost i la informació tècnica dels materials i sistemes elegits

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 16/06/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.