Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Er FieldWiz (ASI) valid nok til å beskrive trening og måle treningsbelastning i alpint?

Abstract

Introduksjon: Det har i mange år vært en gradvis økende interesse rundt å kvantifisere og analysere trening og treningsbelastningen til utøvere. Alpint er en idrett som er krevende å kvantifisere, mye grunnet kompleksiteten til idretten og variasjonen i treningsformene, og det har ikke frem til nå vært mulig å kvantifisere det som skjer i alpinbakken på en praktisk gjennomførbar, økonomisk, reliabel og valid måte. De siste årene har det vært en økning av aktører som tilbyr posisjonerings- og aktivitetsmålingssystemer som sikter seg inn på idrettsmarkedet med lovord om at deres enhet gir mulighet til å monitorere treningsbelastning. Hensikten med denne studien var å teste validitet til en av disse enhetene: FieldWiz (Advanced Sports Instruments, Sveits) - som er en kombinasjon av en low-end Global Navigation Satellite Systems (GNSS) og Inertial Measurement Unit (IMU). Vi undersøkte validiteten for posisjon, fart og parametere som kan beskrive trening og måle treningsbelastning i alpint. Metode: Til datainnsamlingen ble én Europa Cup-utøver rekruttert til å gjennomføre trening på Juvass og to forsøkspersoner (en tidligere FIS-utøver og en øvet amatør) ble rekruttert til frikjøring (Tryvann, Norefjell og Innichen (Italia)). For å måle typisk trening og frikjøring gjennomførte utøverne disse aktivitetene uten spesielle instrukser. FieldWiz ble sammenliknet med et high-end dGNNS (differential GNSS), og plassert i en sekk på ryggen til forsøkspersonene. Differanse for posisjon, fart, impuls, reaksjonskraft, bremsende kraft, helning og svingradius ble regnet ut som momentan forskjell mellom referansesystemet og FieldWiz. Resultater: Hovedfunnene i studien var at 1) det var relativt store differanser mellom FieldWiz og referansesystemet for posisjon (nøyaktighet og presisjon), 2) fart, impuls, reaksjonskraft og svingradius hadde en liten absolutt differanse (fart: median: 0.9%, Interkvartil differanse (IKD): 1.4%, impuls og reaksjonskraft median: 4.8%, IKD: 6.4%, svingradius: median: 0.7%, IKD: 4.2%), 3) for parametere som beskriver svinger var det liten differanse for Σimpuls (-0.62%) og maksimal reaksjonskraft (0.24%), 4) antall svinger og Σimpuls for hele økter ble noe overestimert med posisjon fra FieldWiz (svinger: 1.42%, ΣaImpuls: 0.28%). Konklusjon: Basert på posisjoner fra FieldWiz kan vi med moderat til god validitet måle treningsbelastning og beskrive trening. Implementering av FieldWiz gir dermed gode muligheter til å kvantifisere skitrening i alpint til en overkommelig pris, noe som har manglet i alpint for å kunne måle total treningsbelastning. Videre forskning bør fokusere på kvantifisering av ytre faktorer, optimalisere parameterberegning som også må tilpasses dårligere GNSS posisjonsdata og finne en hensiktsmessig måte å bruke mål på ytre og indre belastning i kombinasjon til å analysere treningsbelastning

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

redirect
Last time updated on 19/11/2020

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.