Háttéranyag a Klímakutatáshoz: A Nemzeti Alaptanterv (NAT) elemzése és egy tankönyv rövid bemutatása

Abstract

A következőkben ismertetem a NAT fő fejezeteit és azok alfejezeteit, hogy ennek alapján láthassuk, hogy mely fejezetekben esik szó és milyen hangsúllyal az általunk kutatandó témával kapcsolatos ismeretekből, attitűdökből, fogalmakból

Similar works

Full text

thumbnail-image

SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

Provided a free PDF
oai:ojs.ek.szte.hu:article/21463Last time updated on 10/17/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.