Sinteza i svojstva azobenzena

Abstract

Azobenzeni se koriste u mnogim područjima znanosti. S obzirom na njihova funkcionalna svojstva, često nailaze na primjenu, posebice u kemijskoj industriji. Iako postoje različite metode sinteze azobenzena, metoda sprezanja je najčešće korištena jer daje produkte s najvećim prinosom. Reakcija se temelji na diazotaciji aromatskih amina kako bi nastale elektrofilne vrste koje zatim reagiraju s aromatskim nukleofilima, supstituiranim arenima koji sadrže donorske skupine. Zbog dvostruke veze azobenzeni mogu postojati u dvije konfiguracije, cis- i trans- odnosno Z- i E-, od kojih je stabilniji trans-, odnosno E-izomer. Azobenzeni apsorbiraju u UV i vidljivom dijelu spektra. Zbog sposobnosti apsorpcije te fotoizomerizacije, azobenzeni nailaze na primjenu u biološkim sustavima, nelinearnoj optici te pohranjivanju podataka

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oai:zir.nsk.hr:pmf_6252Last time updated on 10/17/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more