The role and importance of social networks in promotion of turoperators package holydays on tourism market

Abstract

Uloga društvenih mreža iz dana je u dan sve veća. Današnji potrošači ne traže vijesti, proizvode i usluge, već do njih dolaze sami na brojne načine. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije olakšao je dostupnost turističkih informacija. Društvene mreže pokazale su se kao ključan faktor u promociji, ali i općenito u svim segmentima poslovanja. Upravo taj način promocije omogućuje jednostavan, kvalitetan i brz način predstavljanja proizvoda i usluga širokom krugu potencijalnih klijenata, uz minimalne troškove. Turizam kao aktivnost svoj razvoj i napredak prepušta društvenim mrežama. Komunikacijske i marketinške strategije u digitalno doba moraju udovoljavati zahtjevima suvremenog čovjeka koji želi da mu se pristupa jednostavno i u skladu s njegovim potrebama. Ova činjenica posebice se odnosi na mlade, kao jedne od najzahtjevnijih skupina potrošača. Oni odluku o turističkoj destinaciji donose na temelju informacija koje konzumiraju putem raznih komunikacijskih kanala, pri čemu prednjače društvene mreže. Zbog razvoja suvremenih tehnologija, paket aranžmani sami traže svoje potrošače. Prateći sklonosti i interese svojih potrošača, u digitalnom je vremenu vrlo lako znati kome je potreban odmor, kome zabava, a kome opuštanje

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Full text is not available
oai:zir.nsk.hr:efzg_2858Last time updated on 10/17/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.