Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Abstract

Dizziness is a very common disorder, and its incidence increases with age. It is a symptom of disorder not the essence of the disease. It is usually the result of disorders of the vestibular system, and can be caused by damage to the labyrinth (vertigo) or its innervation (dizziness). Dizziness deals with two areas of medicine - otolaryngology and neurology. Borderland  of these specialties is neurotology, which has been recently considered as a separate specialty. However, it is difficult to diagnose and treat the causes of dizziness and often beyond the otolaryngologist and neurologist  close cooperation of other professionals such as: a cardiologist, ophthalmologist, radiologist, orthopedist, and even a psychiatrist is required. Dizziness is a hardly perceptible symptom and usually very difficult to diagnose. In older persons dizziness occurs due to many different reasons of central, peripheral or psychiatric nature as well as on a background of variety of systemic diseases. Best pharmacological treatment should be started after the appropriate diagnostics and after proper diagnosis. If the cause of dizziness is vestibular system, customized exercise can have a very beneficial effect on the recovery of functional capacity.Zawroty głowy to dolegliwość bardzo rozpowszech-niona, a ich częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. Stanowią one objaw schorzenia, a nie istotę choroby. Są one zazwyczaj wynikiem zaburzeń układu przedsionkowego i mogą być spowodowane uszkodzeniem samego błędnika (zawroty błędnikowe) lub jego unerwienia (zawroty pozabłędnikowe). Zawrotami głowy zajmują się dwie dziedziny medycyny – otolaryngologia i neurologia. Pogranicze tych specjalności stanowi neurootologia, zwana też otoneurologią, która ostatnio uznaje się za odrębną podspecjalność. Ale zdiagnozowanie przyczyn zawrotów głowy oraz ich leczenie jest bardzo trudne i często poza laryngologiem i neurologiem wymaga ścisłej współpracy innych specjalistów, między innymi:  kardiologa, okulisty, radiologa, ortopedy, a nawet psychiatry. Zawroty głowy są trudno uchwytnym objawem i z reguły trudnym do zdiagnozowania. U starszych osób zawroty głowy występują z wielu różnych przyczyn. Mogą być pochodzenia centralnego, obwodowego, psychiatrycznego lub występować na tle różnych chorób ogólnoustrojowych. Leczenie farmakologiczne najlepiej należy rozpocząć po wykonaniu odpowiedniej diagnostyki i po ustaleniu diagnozy. Jeśli przyczyną zawrotów głowy jest układ przedsionkowy, indywidualnie dostosowane ćwiczenia mogą mieć bardzo korzystny wpływ w odzyskiwaniu sprawności funkcjonalnej

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.