Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1)

Abstract

Artykuł przedstawia tradycje czasopiśmiennicze Tucholi z lat 1920–1939. Pierwszym, jeszcze niemieckojęzycznym, periodykiem ukazującym się na terenie miasta był „Kreis-Blatt des Königlichen Landraths-Amtes zu Tuchel” z 1875 r. Natomiast pierwszy polskojęzyczny tytuł to „Orędownik na Powiat Tucholski” z roku 1920. Inne tucholskie tytuły z okresu międzywojennego to: „Gazeta Tucholska” i „Głos Tucholski”. Początkowo periodyki związane były z samorządem lokalnym, wydawane w celu przekazywania mieszkańcom informacji na temat rozporządzeń miejscowych władz. Charakteryzowały się wewnętrznym podziałem treści na dwa działy: urzędowy i nieurzędowy. Ten drugi zawierał przede wszystkim drobne ogłoszenia handlowe. Z czasem jednak stał się głównym elementem tucholskich wydawnictw. Informowano w nim o wydarzeniach zarówno z kraju, jak i z regionu, podawano zapowiedzi kulturalne, umieszczano pierwsze artykuły dotyczące lokalnej historii.The article describes the development of Tuchola’s daily press in years 1920-1939. The first periodical published in Tuchola in 1875 was the German-language “Kreis-Blatt des Königlichen Landraths Amtes zu-Tuchel“. The first Polish-language periodical, “Orędownik na Powiat Tucholski”, appeared in 1920. Other local periodicals of the interwar period were: “Gazeta Tucholska” and “Głos Tucholski”. At first, periodicals were related to the local government. They were printed to provide information on the local authorities’ laws and regulations. The contents of these periodicals, for example in “Orędownik na Powiat Tucholski”, were divided into two parts: official and unofficial. The latter contained mainly advertisements, but with time the periodical became a major element of Tuchola’s press market. It provided information on local and regional events, cultural announcement as well as first articles on local history

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Nicolaus Copernicus University

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.