Rozwiązania symetryczne gier kooperacyjnych

Abstract

Praca referowana na Seminarium Teorii Gier i Decyzji IPI PAN w Warszawie (Wieczorek, Malawski, Idzik,...) oraz na Seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Czerwiński, Panek, Kiedrowski,...)Próba zdefiniowania pojęcia rozwiązania dla gier dwuosobowych symetrycznych, dla którego istniałoby pojęcie wartości gry i które zachowywałoby się dobrze w tak paradoksalnych sytuacjach jak dylemat podróżnika. Pomimo problemu ze strategiczną stabilnością proponowanego rozwiązania poruszane są pewne wątki poboczne istotne dla innych koncepcji rozwiązań, a dotyczące np. interpretacji strategii mieszanej jako zasady podziału wygranej

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Nicolaus Copernicus University

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.