Determination of antibody concentration by affinity chromatography and method validation

Abstract

Dolgozatom célja az volt, hogy kidolgozzak egy olyan módszert, mellyel rövid idő alatt tudunk hatóanyag vizsgálatot végezni a hozzánk érkező mintákból. Ennek érdekében vizsgáltam a módszer paramétereinek – többek közt kromatográfiás oszlop, puffer pH, eluens szerves oldószer tartalom, gradiens profil - változtatásával elért hatásokat. A módszerfejlesztés eredménye képpen kapott eljárással rövid idő (2,75perc) alatt tudjuk meghatározni egy minta hatóanyagtartalmát. Így nem csak a mérés idő-, hanem annak anyagigénye is, valamint a kis (5µl-es) injektálási térfogatnak köszönhetően a szükséges standard és minta mennyisége is csekély. A kidolgozott eljárás megfelelőségéről módszervalidálás keretein belül bizonyosodtam meg.MSc/MAVegyés

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

redirect
Last time updated on 15/05/2019

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.