TYPES OF HYDROACOUSTIC POSITIONING

Abstract

U ovom radu prikazale su se vrste hidroakustičnog pozicioniranja, objašnjeno je kako pojedini sustavi rade, te koje tehnologije su to omogućile. U uvodnom dijelu dajem pregled znanosti hidroakustike, odnosno njenih početaka, te razvoj kroz povijest. Također u ovom poglavlju iznosim relevantne podatke vezane uz znanstveni razvoj hidroakustike kao što je brzina širenja zvuka u vodi, te zašto se u vodi ne koriste elektromagnetski valovi. Detaljno su opisani uređaji koji se koriste u hidroakustičnom pozicioniranju poput transpondera koji imaju široku primjenu u sustavima za pozicioniranje, izvora zvuka (transducera) koji služi kao izvor akustičnog zvuka u sustavima za pozicioniranje, ROV vozila koja su našla veliku primjenu u raznim znanostima za istraživanje podmorja kao npr. oceanologija, geologija. Pod vrstama hidroakustičnog pozicioniranja navedeni su svi sustavi koji se koriste poput Long baseline sustava (LBL) koji ima najveću preciznost, Short baseline koji je manje precizan ali jednostavniji za postaviti, te Ultra short baseline (USBL) koji ima najmanji razmak baselinea stoga ima najmanju preciznost, ali je jako jednostavan za korištenje. Naveden je i GPS Intelligent beacon (GIB) sustav koji se smatra invertiranim LBL sustavom koji koristi tehnologiju GPS-a za pozicioniranje, te kombinirani LBL/USBL sustav sa kojim dobivamo sve prednosti obaju sustava. U sljedećem poglavlju se razmatraju poboljšanja koja su potrebna sustavima koja će omogućiti preciznija mjerenja, jednostavnost uporabe i financijske uštede. Objašnjeni su osnovni princip rada transpondera na principu laserske iterferometrije, koji će znatno poboljšati domet i preciznost ovih uređaja, a samim time i sustava u kojima se koriste

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

Full text is not available
oai:repository.pfri.uniri.hr:pfri_346Last time updated on 5/7/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.