LOADING OF MEMBRANE TYPE LNG SHIP FOCUSING “AL HUWAILA“ SHIP

Abstract

Suvremeni brodovi pokreću se naftom, a revolucija u brodarstvu prošlog stoljeća bio je početak prijevoza ukapljenog prirodnog plina morem. Kroz povijest i mnoga tehnološka postignuća i napredak, razvijali su se i usavršavali brodovi za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG brodovi) koji je jedan od najvećih izvora energije koji se može naći posvuda u svijetu. Komercijalne prednosti ukapljivanja prirodnog plina uočene su početkom prošlog stoljeća od strane nekoliko naftnih kompanija. U cijelom procesu pronalaska do korištenja prirodnog plina, potrebno je znati točno određene značajke njegova prijevoza, što uključuje ukrcaj i iskrcaj ovog plina što je djelomično sama tema završnog rada. Ukapljeni prirodni plin, kada se govori o njegovom ukrcaju i prijevozu, ima određene značajke koje ga čine opasnim, te se upravo radi ovoga moraju poštivati određene procedure i pravila ukrcaja broda koji prevozi ukapljeni prirodni plin

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

Full text is not available
oai:repository.pfri.uniri.hr:pfri_360Last time updated on 5/7/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.