Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Pott hastalığı sonrası psoas absesi gelişen bir adolesan olgu

Abstract

Psoas abseleri altta yatan enfeksiyon odağının olup olmamasına göre primer ve sekonder olarak sınıflandırılmaktadır. Sekonder psoas abseleri daha sık görülür. Pott hastalığı olarak da bilinen vertebra tüberkülozu psoas abselerinin önde gelen nedenlerinden biridir. Bu yazıda, ilk olarak böğür ağrısı ve karında şişlik yakınmaları gelişen 16 yaşındaki bir erkek hasta tanıtılmaktadır. Bu yakınmaları takiben sırt ve karın bölgesinde kendiliğinden akıntı gelişmiş ve nihayetinde ilk yakınmalardan yaklaşık 1 yıl sonra sağ diz altı bölgesinde ağrı ve şişlik oluşmuştur. Hastaya, akıntının spesifik kültüründe Mycobacterium tuberculosis üremesi ve spinal MRI bulguları ile Pott hastalığına sekonder psoas absesi tanısı konulmuştur. Pott hastalığına sekonder gelişen psoas abselerinde kronik ve belirsiz klinik süreçler görülebilir. Bu durum ise, hastamızda olduğu gibi tanıda gecikmeyle sonuçlanabilir. Özellikle tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde klinisyenlerin bu nadir ve tanısı karışıklık yaratabilen hastalığı akılda tutmaları gerekmektedir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

redirect
Last time updated on 17/03/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.