Albuterol szulfát lézerdiffrakciós szemcseméret eloszlás vizsgálat módszerének fejlesztése és validálása Malvern Mastersizer 2000 típusú készülékkel

Abstract

A dolgozatom célja egy olyan analitikai módszer fejlesztése, amely alkalmas az Albuterol szulfát gyógyszerhatóanyag szemcseméret eloszlás vizsgálatára. A kulcsfontosságú elem a megfelelően diszpergált minta előállításához szükséges előkészítési lépések kidolgozása. A módszernek lehetőleg egyszerűnek kell lennie a későbbi rutin vizsgálatok megkönnyítése érdekében. A végleges analitikai módszer helyességét, pontosságát, robusztusságát és reprodukálhatóságát módszervalidálás keretein belül igazolom.BSc/BAVegyészmérnö

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

redirect
Last time updated on 23/11/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.