ART CENTER, FAVIGNOLA

Abstract

Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a italskou vládou. Na místě pevnosti Santa Caterina navrhuji centrum pro umění, které má sledovat aktuální rozvoj vesnice pro mezinárodní turismus. Mělo by to být místo pro setkání, kulturu a tvůrčí výzkum, inspirované okolní přírodou. Návrh přesahuje budování záměru jednoduchého muzea. Spíše se zaměřuje na vytváření pracovního a výzkumného kontextu pro všechny umělce. Je určené, jak pro umělce a turisty a jejich ubytování, tak pro obecnou veřejnost, kde by mělo sloužit i jako kulturní centrum pro místní obyvatele.The goal of this project is to propose Art center on the island of Favignana, near Sicily in Italy. The program is based on the Young Architects Competition in collaboration with the Favignana and italian government. I am proposing Art center on the spot of the Santa Caterina fortress, that should follow the current development of the village as a tourstic destination. It should be a place for gathering, culture and creative work, inspired by the surrounding nature. The proposal is more than just a simple museum. It is focused on building a laboratory and research environment for all the artists. It is meant for artists and tourists and their accomodation, as well as general public, where it should serve as a community center for the local residents

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/78400Last time updated on 7/23/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more