CENTRE FOR MENTAL HEALTH

Abstract

Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi a který se zároveň v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu světu. Cílem práce je navrhnout program domu a samotný dům včetně interiéru a přilehlé zahrady. Jedná se o dům vycházející ze zdi, částečně ukrytý mezi stromy v zahradě pod kopcem a zároveň hrdě stojící ve špičce pozemku na rozhraní dvou charakterem různých ulic.The Centre of Mental Health Pod Slovany is a community house based on the ongoing reform of the national mental health care system. The house aims to help people with psychical illnesses and sudden mental troubles and at the same time it opens up to the whole society, trying to educate it and destigmatize the topic itself. The goal of the diploma project is to compose the building program and to design the house as such, including the interior design and garden concept. The building is located on a sloping site, rising from the wall, partly hidden among the trees in the garden under the hill and at the same time proudly located in the peak of the plot at the edge of the two streets different in character

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/78377Last time updated on 7/23/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.