HOUSING IN PRAGUE

Abstract

Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji se tématu nejen obecně, ale návrh budovy je zaměřený na studenty, čerstvě vystudované absolventy vysokých škol a mladé páry, a to čistě kvůli vlastní zkušenosti. Svým návrhem zpřístupňuji a zvyšuji kvalitu dosud uzavřené zahrady u Rotundy Svatého Longina. Vytvářím fungující komunitu residentů a propojuji ji s aktivitami ve veřejném prostranství. Hmota budovy je členěna tak, že směrem do frekventované ulice doplňuje uliční čáru, v okolí kostela a rotundy plně respektuje specificky rostlou urbanistickou strukturu a ve vnitrobloku hierarchizuje aktivity a pohyb návštěvníků.Many huge cities hesitate to talk or even solve one of the actual problems. It is a lack of financially available flats for living. That is why I decided to design a Rental building in a context of historical city centre for my Diploma thesis. There is a theoretical part but also I designed a building which is specified for students, graduated singles and young couples. My project makes a new public accessibility to the garden with a historical roman chapel that has been closed till today. It all is about well working residents community and interconnection with public activities. The shape of building is formed by three principles, first, filling the street line to the car street, second, respecting the specific urban structure around the roman chapel and hierarchization the public movements in a courtyard

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/78373Last time updated on 7/23/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.