unknown

Home Office Furniture

Abstract

Návrh řešení univerzálního nábytku pro studenty, který je určen pro studentské koleje, internáty, či sdílené byty. Výsledným produktem je sekretář, jakožto nábytek, který zahrnuje prostor pro práci na počítači, či studium, ale také množství úložného prostoru ve formě zásuvek a skříňky.Design of universal furniture for students, designed for student dormitories, or shared flats. The resulting product is a secretary, as furniture that includes space for computer work or study, but also a large amount of storage space in the form of drawers and cabinet

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Provided a free PDF
oai:dspace.cvut.cz:10467/73863Last time updated on 2/12/2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.