Φωτογραφία Χιοναδιτών ζωγράφων

Abstract

Κωδικός τεκμηρίου: 01_A_S3A_031_002-002. Είδος τεκμηρίου: ΦΙΛΜ 6Χ9 - Χ 1 ΚΑΡΕ. Ανήκει σε: 01_A_S3A_031_002 - ΦΑΚΕΛΟΣ 31 "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΟΥ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΚΕΙΑΣ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΕΙΑΣ - ΜΠΑΪΜΠΟΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ - ΡΑΣΟΒΑ - ΧΟΡΕΥΤΟ - ΔΡΑΚΕΙΑ ΚΤΛ". ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ. Σημείωση ψηφιοποιητή: ένδειξη παραπομπής "Φ31/28". Ύλη: ΠΛΑΣΤΙΚΟ. Αποθήκευση: ΚΟΥΤΙ 7. Πηγή τεκμηρίωσης: 01_A_P_885_035 (αρ. καταγραφής 28)

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Thessaly Institutional Repository

Full text is not available
oaioai:ir.lib.uth.gr:1161...Last time updated on 12/7/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.