Election campaign to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2002 and 2006.

Abstract

Práce se zabývá volebními kampaněni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002 a 2006. Volební kampaň v roce 2002 se držela klasických rysů volebních kampaní, které se do této doby v České republice odehrály. Byla pozitivní a informativní Naopak v volební kampaň v roce 2006 byla revoluční. Došlo totiž k prorůstání politického marketingu do přípravy kampaní a objevil se zcela nový druh kampaně v České republice. Tou byla negativní kampaň. Ta dokázala dohnat soupeřův náskok a navíc mobilizovala voliče. V konečném důsledku v roce 2006 došlo k amerikanizaci volebních kampaní. Amerikanizace kampaní znamená, že politické strany v České republice přebraly nějaké techniky a strategie ze Spojených států amerických a aplikovaly je na parlamentní systém.Katedra politologie a mezinárodních vztahůObhájenoThis bachelor thesis deals with election campaigns to the Chamber of Deputies of Parliament of Czech republic in 2002 and 2006. There are two main hypothesis. The first is that the election campaign in 2002 was positive and informative. This campaign did not use the techniques of political marketing a lot. The campaign had classic features which were typical for campaigns in the Czech republic. The second hypothesis is that the campaign in 2006 was revolutionary and innovative. The campaign used the techniques of political marketing and the new appeared kind of election campaign. It was negative campaign. Especially the negative campaign was revolutionary in election campaigns in 2006. This campaign not only helps to political party to close the gap to opponent, but even cause mobilization of voters. In addition it caused Americanization of Czech election campaigns. Americanization campaings means that the political parties in the Czech republic assumed some techniques and strategies from United states of America and applied them at the parlamentairy system

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/7835Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.