Vulnerabilities and Threats in IPv6 Environment

Abstract

Tato práce se zabývá bezpečností protokolu IPv6 se zaměřením na lokální sítě (LAN) a IDS/IPS systémy. Porovnává zranitelnosti a hrozby protokolů IPv4 a IPv6 včetně základních bezpečnostních doporučení. Vybrané útoky související s IPv6 jsou pak demonstrovány v simulované situaci útočník/oběť na síti s protokolem IPv6. Tyto experimenty jsou pak použity k zhodnocení použitelnosti IDS/IPS zařízení proti hrozbám specifickým pro prostředí protokolu IPv6.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThis thesis reviews IPv6 security with focus on Local Area Networks and IDS/IPS systems. It compares IPv4 and IPv6 threats, vulnerabilities and gives basic security recommendations. Selected IPv6 attacks and exploits are demonstrated in simulated attacker/victim scenario on IPv6 network. These experiments are then used to set up guidelines for evaluating usability of IDS/IPS appliances for IPv6-specific threats

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/7583Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.