Exploitation de la connaissance de l'anglais pour l'acquisition du français comme la deuxi me langue étrangre

Abstract

Tato práce se zabývá vyučovaním/učením francouzštiny jako druhého cizího jazyka za předpkladu, že prvním cizím jazykem je pro studenty angličtina. V první části je popsaná jazyková situace v Evropě respektive Evropské unii a v České republice, druhá část je názorná ukázka využití znalosti angličtiny v hodinách francouzštiny.Katedra románských jazykůNeobhájenoThis thesis delas with teaching French as the second foreign language assuming that English is the first foreign language. In the first part, there is a description of language situation in Europe or rather in the European Union and in the Czech Republic, in the second part there is a demonstration of the utilisation and of the application of knowledge of English in classes of French

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/7521Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.