research
oaioai:generic.eprints.org:63/core382

Vizualizacija bioelektromagnetnega polja človeka

Abstract

Z razvojem tehnologije je postalo možno znanstveno raziskovanje nekaterih vidikov pojava avre (bioelektromagnetnega polja). Za pridobivanje podob aver prstov preiskovane osebe uporabljamo Kirlianov pojav, znan tudi pod imenom tehnika Vizualizacije Izločenih Plinov (angl. Gas Discharge Visualization - GDV). Ker razvijamo ekspertni sistem za postavljanje diagnoze iz podob GDV z uporabo tehnik strojnega učenja, ki se je izkazalo za uspešno tudi v klasični medicini, moramo iz pridobljenih podob izvleči kvantitativne informacije. Pričujoči članek zajema opis metod računalniškega vida, uporabljenih na podobah GDV z namenom dobiti avro celotnega telesa, kar predstavlja prvi korak k omenjenemu ekspertnemu sistemu

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:generic.eprints.org:63/core382Last time updated on 7/12/2013View original full text link

This paper was published in ePrints.FRI.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.