Article thumbnail
Location of Repository

Clever: CLEan VEhicles, A Reality?

By 

Abstract

De Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (SenterNovem1), beheert namens de Nederlandse overheid het programma: DEmonstratie MObiele bronnen voor schone voertuigen (DEMO). SenterNovem constateerde dat de kennisoverdracht uit deze projecten achterblijft bij wat wenselijk is. Daarom heeft zij projecten in het leven geroepen met “Kennisoverdracht” als centraal thema. Binnen dit kader is binnen één van de DEMO-projecten, genaamd “CLEVER; CLEan VEhicles, a Reality”, door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een serie roadshows georganiseerd. Het doel van het project is geïnteresseerde (markt)partijen te informeren over schone voertuigen. Hierbij wordt gekeken naar de techniek voor schone voertuigen, op korte, midden en lange termijn. Maar ook naar conventionele voertuigen en hun effect op het milieu. Daarnaast wordt er gekeken naar de impact van voertuigen op de gezondheid en levensomstandigheden. Tevens wordt aandacht besteed aan mondiale effecten op het milieu en wet- en regelgevingen op verschillende niveaus (mondiaal, continentaal en nationaal). Met deze roadshows wordt voor een divers publiek het fenomeen: “Schone Voertuigen” in een breed kader geplaatst. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten, maar ook naar de (volks)gezondheid en het milieu. Als methode voor het overbrengen van de boodschap rond schone voertuigen is gekozen voor drie stappen: kennisoverdracht, leren door te doen en discussie in combinatie met een workshop. Het projectresultaat omvat meerdere facetten. Als eerste is er een blauwdruk voor het uitvoeren van een roadshow. Een ander resultaat is de realisatie van een publicatie over het onderwerp schone voertuigen, dat geschikt is voor (internationale2) publicatie. De belangrijkste conclusie die uit dit project naar voren is gekomen, is dat de deelname aan de roadshow voor de participanten heeft bijgedragen aan toename van de kennis rond schone voertuigen en brandstoffen. Waarbij hybride aangedreven voertuigen als schoon voertuig op de korte termijn, door de deelnemers als meest kansrijke optie werd aangegeven

Topics: Automotive, Milieu, Duurzaamheid
Publisher: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Year: 2005
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • https://hbo-kennisbank.nl/oai/... (external link)
  • https://surfsharekit.nl/dl/han... (external link)
  • https://surfsharekit.nl/publie... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.