oaioai:invenio.nusl.cz:287662

Modern Japanese literature represented by Kawabata Yasunari and Oe Kenzaburo

Abstract

V následující diplomové práci se budu zabývat srovnáním dvou japonských držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Jsou jimy Kawabata Jasunari, který získal cenu v roce 1968 a óe Kenzaburó, jenž svého krajana doplnil o dvacet šest let později, v roce 1 994. Podnětem k výběru tohoto tématu byl zájem "podívat se pod pokličku" dvou mužů, spisovatelů a důležitých figur historie moderní japonské literatury, kteří přestože získali stejné ocenění, byli osobnostmi velice odlišnými, ať už svou literární orientací, tvůrčími postupy, prostředím, z něhož pocházeli, osobními prožitky, jež předurčily jejich osobní i literární život či vnímáním společnosti. Oba autoři patří bezesporu k jedněm z nejvýznamnějších japonských spisovatelů dvacátého století a to nejen proto, že získali Nobelovu cenu, ale zejména pro svůj jedinečný literární projev a osobitost. Dnes již nežijící Kawabata Jasunari ve své tvorbě, která je charakterizována melancholickou lyričností, zkombinoval krásu starého Japonska s modernistickými trendy. Byl vyznavačem tradičních japonských hodnot, krásna a Orientu a duch jeho děl dodnes zůstává opředen jistou rouškou tajemna. Dosud žijící autor Óe Kenzaburó je považován za talentovaného prozaika a za jednu z nejpozoruhodnějších osobností japonské literatury od konce války. Silně ovlivnil především mladou japonskou..

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:287662Last time updated on 10/22/2017

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.