oaioai:invenio.nusl.cz:274554

Dovlatov and Pushkin

Abstract

Tato diplomová práce nese název "Dovlatov a Puškin". Impulsem k výběru tohoto tématu byla nejen postupová práce "Genius loci památkové rezervace v Michajlovském v díle Sergeje Dovlatova Zapovednik", ale i četba přednášky Sergeje Dovlatova " " (Dovlatov 2004, 4. díl, str. 351 - 378). Přednáška představuje stručné shrnutí náhledu autora na dějiny ruské literatury a její nejvýznamnější osobnosti. Dovlatov hned v úvodu zdůrazňuje, že být v Rusku "spisovatelem" neznamená mít psaní jako profesi, nýbrž jako morálně odpovědné poslání. V Rusku byla literatura společensky a často i politicky angažovaná. Spisovatel byl osobou obdivovanou. Tento obdiv přirovnává autor (přednášel pro současné americké publikum) k adoraci filmových nebo sportovních hvězd v USA. Literatuře byly tak automaticky připisovány funkce, které pro ni podle Dovlatova nejsou charakteristické, dělají z ní učebnici života. Tomu v Rusku odpovídal i charakter literární kritiky, která od spisovatelů společenskou a politickou uvědomělost vyžadovala. Puškinovi byla za života vytýkána lehkomyslnost a nedostatečná angažovanost. Jenže Dovlatovovi jako autorovi přednášky nejsou drahé myšlenky či syžety, ale drobnosti stylové, fonetické a strukturní, které činí literaturu nevysvětlitelně přitažlivou. Na Puškinovi obdivoval Dovlatov mnoho věcí. Jeho schopnost..

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:274554Last time updated on 10/22/2017

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.