Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

La utilització dels "serious games" en el tractament dels trastorns mentals : una revisió

By Carles Rios Fernandez-Pacheco

Abstract

Aquest article de revisió analitza l'ús que s'està fent dels anomenats "serious games" en el tractament dels trastorns mentals. La recerca efectuada a les bases de dades Medline i PsycINFO han donat com a resultat la localització de 537 articles que fan referència als "serious games" i als "computer games", dels quals 71 ho fan a la seva aplicació en l'àmbit de la salut i 14 a l'àmbit mes concret dels trastorns mentals. S'han trobat estudis que contemplen tractaments per l'esquizofrènia, el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), el Trastorn per Estrès Posttraumàtic (TEPT), l'autisme, el retard mental i les fòbies. Hi ha resultats encoratjadors en quan a l'eficàcia dels tractaments utilitzant jocs d'ordinador, realitat virtual i realitat augmentada, si bé degut a ser un camp de recerca molt jove es necessita replicar molts estudis per tal de donar validesa científica als resultats provisionals obtinguts.Este artículo de revisión analiza el uso que se está haciendo de los llamados "serious games" en el tratamiento de los trastornos mentales. La investigación efectuada en las bases de datos Medline y PsycINFO han dado como resultado la localización de 537 artículos que hacen referencia a los "serious games" y "computer games", de los cuales 71 lo hacen a su aplicación en el ámbito de la salud y 14 en el ámbito más concreto de los trastornos mentales. Se han encontrado estudios que contemplan tratamientos para la esquizofrenia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), el autismo, el retraso mental y las fobias. Hay resultados alentadores en cuanto a la eficacia de los tratamientos utilizando juegos de ordenador, realidad virtual y realidad aumentada, si bien debido a ser un campo de investigación muy joven se necesita replicar muchos estudios para dar validez científica a los resultados provisionales obtenidos.This paper discusses the use being made of the so-called "serious games" in the treatment of mental disorders.This review article discusses the use being made of so-called "serious games" in the treatment of mental disorders

Topics: videojocs, realitat virtual, realitat augmentada, promoció de la salut, trastorns mentals, videogames, virtual reality, augmented reality, health promotion, mental disorders, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, promoción de la salud, trastornos mentales, Computer games, Jocs per ordinador, Juegos para ordenador
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Year: 2011
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/8321

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.